Gå til hovedindholdet

Opdateret vejledning om uddannelsen for koordinatorer af arbejdsmiljø i bygge- og anlægsbranchen

Vejledningen er opdateret som følge af de nye regler om arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer i bygge- og anlægsbranchen, der træder i kraft den 1. juli 2022.

I vejledningen er afsnittet om uddannelsens indhold opdateret. Det fremgår desuden som noget nyt, hvilket vidensniveau det forventes at kursisten har forud for kurset. Herudover er vejledningen generelt blevet opdateret.

Ændringerne sker på baggrund af anbefalinger fra BFA Bygge og Anlæg og de tilknyttede organisationer.

Alle udbydere af arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer skal indsende en ny uddannelsesplan til Danmarks Akkrediteringsinstitution for fortsat at være godkendt fra 1. januar 2023.

Uddannelsen for koordinatorer af arbejdsmiljø i bygge- og anlægsbranchen - AT-vejledning F.2.3

Henter PDF