G� til hovedindholdet

Opdaterede takster for administration i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Ankestyrelsen i 2023

Den 1. januar 2023 træder to bekendtgørelser i kraft om takster for administration af arbejdsskadesager mv. i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Ankestyrelsen.

Bekendtgørelserne gælder for henholdsvis Danmark og Grønland.

Taksterne justeres årligt efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, og efter forhandling med Social- og Ældreministeriet.

Takster for administration pr. 1. januar 2023 efter lov om arbejdsskadesikring og lov om sikring mod følger af arbejdsskade - Bekendtgørelse 1515 - 2022

Takster for administration pr. 1. januar 2023 i henhold til lov om arbejdsskadesikring i Grønland - Bekendtgørelse 1516 - 2022 - Retsinformation - pdf

Henter PDF