Gå til hovedindholdet

Adgang til data fra National Overvågning af Arbejdsmiljøet blandt Lønmodtagere 2021

Resultater fra undersøgelsen ’National Overvågning af Arbejdsmiljøet i Danmark’ (NOA-L) 2021 udstilles nu på at.dk under Arbejdsmiljø i tal.

National Overvågning af Arbejdsmiljøet i Danmark (NOA-L) omfatter svar fra ca. 30.000 lønmodtagere på spørgsmål om deres arbejdsmiljø, sikkert og sund udførelse af arbejdet samt enkelte spørgsmål om helbred.

Resultater fra NOA-L er nu tilgængelige i en interaktiv datavisning, hvor du selv kan gå på opdagelse i tallene. Der vises resultater om lønmodtageres rapporteringer af

  • påvirkninger, i fx det kemiske og biologiske, ergonomiske og psykiske arbejdsmiljø.
  • sikker og sund udførelse af arbejdet, fx om information om farer i arbejdet og instruktion og oplæring i at arbejde sikkert inden for specifikke områder.
  • selvvurderet arbejdsevne, arbejdsrelateret sygdom og helbred (fx smerter, selvrapporteret stress samt symptomer på stress, angst og depression).

Resultaterne er opdelt på Alder, Køn, Branchegruppe, Sektor samt Jobgruppe. Det er også muligt at se, hvordan lønmodtageres svar er fordelt på svarkategorier til de enkelte spørgsmål, der indgår i undersøgelsen.

Det er muligt at eksportere data til Excel til eget brug, fx med henblik på benchmarking af arbejdsmiljøet på din arbejdsplads med branchens arbejdsmiljø.

Datavisning: National Overvågning af Arbejdsmiljøet blandt Lønmodtagere 2021 og 2023

Læs mere om undersøgelsen

National Overvågning af Arbejdsmiljøet blandt Lønmodtagere

Det er også muligt for forskningsinstitutioner mv. at få videregivet data fra NOA-L til forskningsprojekter. Dette kan ske ved at sende en mail til Arbejdstilsynet:

E-mail: at@at.dk

Henter PDF