Gå til hovedindholdet

Ændring af bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser) og bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser

Arbejdstilsynet har ændret reglerne i bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser) og bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser, da EU har med en begrænsning under REACH forordningen stillet krav om, at der fra 24. august 2023 skal være et uddannelseskrav for personer, der udfører og overvåger arbejde med isocyanater.

Ændringerne betyder, at uddannelseskravet udvides til at omfatte personer, der overvåger arbejdet med isocyanater og der er indført et krav om fornyelse mindst hvert femte år.

Derudover er kvalifikationskravene til de personer, der gennemfører uddannelsen, udvidet i overensstemmelse med REACH-forordningen, og kommer til at omfatte yderligere krav om at kunne risikovurdere arbejdet samt udføre og overvåge arbejde, der kan indebære øget risiko for udsættelse.

Arbejdstilsynet har foretaget ændringerne med henblik på at bringe de danske regler på niveau med forordningens minimumskrav samtidigt er der foretaget justeringer i de to bekendtgørelser, ligesom der er foretaget enkelte sproglige præciseringer.

Begge bekendtgørelser træder i kraft den 15. april 2023.

Læs mere

Arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser) - Bekendtgørelse 381 - 2023 - med senere ændringer

Arbejdsmiljøfaglige uddannelser - Bekendtgørelse 1978 - 2021 - med senere ændringer

Arbejdsmiljøfaglige uddannelser - Ændringsbekendtgørelse 1869 - 2023 - Retsinformation

Henter PDF