Gå til hovedindholdet

Nye tal fra Arbejdstilsynet: Både positive takter i arbejdsmiljøet og udfordringer

Arbejdstilsynet har netop offentliggjort resultaterne af en omfattende undersøgelse – NOA-L – hvor knap 22.000 lønmodtagere har delt deres syn på deres arbejdsmiljø. Resultaterne viser både aspekter af arbejdslivet, som bidrager positivt til arbejdsmiljøet på de danske arbejdspladser, bl.a. inden for lederes engagement i medarbejdernes trivsel, men også udfordringer bl.a. inden for stress.

Tre ud af fire lønmodtagere angiver, at deres arbejdsplads i høj eller i nogen grad prioriterer forebyggelse af problemer i arbejdsmiljøet. Det fremgår af de nyeste NOA-L-tal fra 2023, der netop er offentliggjort. Den høje prioritering af arbejdsmiljø tegner et generelt billede af en god opmærksomhed på vigtigheden af et sundt og sikkert arbejdsmiljø.

Ledere engageret i trivsel

Også på ledelsesfronten er der positive takter.  Fx oplever 60 pct. af lønmodtagerne, at de har en leder, der i meget høj eller høj grad prioriterer deres trivsel, og 70 pct. oplever, at de har en leder, de kan tale med om problemer.

"Den seneste måling af lønmodtagernes oplevelse af deres arbejdsmiljø indikerer, at mange virksomheder prioriterer deres medarbejderes sikkerhed og sundhed. Og det bekræfter vores oplevelse af, at der er mange gode arbejdspladser i Danmark. Det er meget glædeligt."

- Vicedirektør Lotte Groth-Andersen.

Hovedparten af lønmodtagerne svarer også positivt, når de bliver spurgt til samhørighed og samarbejdsrelationer på arbejdspladsen. 68 pct. rapporterer, at de i meget høj eller i høj grad oplever samhørighed på arbejdspladsen, og 77 pct. angiver at have gode samarbejdsrelationer i deres job.

Krænkelser og stress

På trods af positive takter er der stadig væsentlige udfordringer i arbejdsmiljøet på danske arbejdspladser. Fx har en ud af fire lønmodtagere oplevet krænkende handlinger fra eksterne, fx kunder eller borgere. Det inkluderer fx chikane og diskrimination. Også stress er en udfordring. 18 pct. af lønmodtagerne har svaret, at de hele tiden eller ofte har følt sig stressede inden for de seneste to uger. Her nævner 9 ud af 10 deres arbejde eller både arbejdet og privatlivet som årsag.

"Tallene viser med al tydelighed, at der virkelig er brug for, at vi hver især behandler hinanden ordentligt, samtidig med at mange arbejdspladser i endnu højere grad bør have fokus på stressforebyggelse. Her er vi som samfund desværre langt fra mål. Undersøgelser viser, at negative påvirkninger i det psykiske arbejdsmiljø kan øge risikoen for bl.a. langvarigt sygefravær."

- Vicedirektør Lotte Groth-Andersen.

Mange dårlige arbejdsstillinger

NOA-L data viser også, at en betydelig andel af lønmodtagerne har fysiske krav i arbejdet, herunder dårlige arbejdsstillinger. 48 pct. af lønmodtagerne svarer fx, at de arbejder med ryggen vredet eller foroverbøjet og/eller armene løftet i eller over skulderhøjde og/eller sidder på hug eller ligger på knæ ca. ¼ af arbejdstiden eller mere.

"Det er fysiske krav, som potentielt kan være nedslidende. Her er det vigtigt at sørge for god planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet og sikre, at egnede tekniske hjælpemidler er til rådighed og anvendes."

- Vicedirektør Lotte Groth-Andersen

NOA-L

Undersøgelsen 'National Overvågning af Arbejdsmiljøet blandt Lønmodtagere' fra 2023, er en del af Beskæftigelsesministeriets overvågning af arbejdsmiljøet, og viser lønmodtageres rapportering af bl.a. påvirkninger i kemisk, biologisk, ergonomisk og psykisk arbejdsmiljø. Se mere om undersøgelsen her:

National Overvågning af Arbejdsmiljøet blandt Lønmodtagere 2021 og 2023

Henter PDF