Gå til hovedindholdet

Opdateret bekendtgørelse om klage over Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Bekendtgørelse om klage over Arbejdsmarkedets Erhvervssikring er opdateret. Bekendtgørelsen regulerer bl.a., hvem der er klageberettigede, klagefrister samt indgivelse af klager over Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelser.

Opdateringen af bekendtgørelsen sker primært som følge af, at kredsen af klageberettigede efter arbejdsskadesikringsloven fra 1. juli 2021 er udvidet med Garantifonden for skadesforsikringsselskaber. Det skyldes, at Garantifonden fra samme tidspunkt har overtaget administrationen af arbejdsulykkessager, når et forsikringsselskab har mistet retten til at drive arbejdsulykkesforsikringsvirksomhed, fx pga. konkurs. Med opdateringen sker der derfor ingen ændring i gældende retstilstand.

Samtidig er der foretaget mindre redaktionelle justeringer, som ikke ændrer bekendtgørelsen materielt i forhold til gældende praksis.

Den nye bekendtgørelse træder i kraft den 1. januar 2024.

Klage over Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelser - Bekendtgørelse 1374 - 2023 

Henter PDF