G� til hovedindholdet

Bilag 2 - Typiske støjniveauer ved brug af håndværktøj

Bilag 2 til IN-5-1 Høreskadende støj, unødig støj og akustik

Maskine Støjniveau/operatøren, dB(A) Bemærkninger
Stor skæremaskine 100-103 Skæring i ca. 2 cm asfalt

Lille skæremaskine

98-100

Skæring i ca. 2 cm asfalt + beton - højfrekvent støj

Stor lufthammer

98-100

Hugning i asfaltbelægning - højfrekvent støj

Oliehammer på minigrave-maskine

111-113

Målt ved hammeren ved hugning i asfaltbelægning - højfrekvent støj

Pladevibrator

94-96

Vibrering i sand - lavfrekvent støj

Pladevibrator

95-98

Vibrering i stabilgrus - lavfrekvent støj

Stamper

93-95

Stampning af sand - lavfrekvent støj

Stamper

94-97

Stampning af stabilgrus - middel/lavfrekvent støj

Lille pladevibrator

88-90

Vibrering af sand - lavfrekvent støj

Lille pladevibrator

89-91

Vibrering af stabilgrus - lavfrekvent støj

Lille pladevibrator

97-100

Vibrering af asfalt (opfyldte render) - højfrekvent støj

Lille vinkelsliber

100-104

Skæring/afkortning af metal - middelfrekvent støj, der forekommer peaks (af metallisk karakter, støjen vurderes som værende højfrekvent)

Lille vinkelsliber

94-98

Skæring i betonflise - højfrekvent støj

Stor vinkelsliber

98-103

Skæring/afkortning af metal - højfrekvent støj

Stor vinkelsliber

105-108

Skæring i betonflise - højfrekvent støj

Tabellen viser typiske støjniveauer ved brug af håndværktøj gengivet fra: ”Støj og hånd/arm vibrationer – Håndværktøj og maskiner” Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg, 2008

Henter PDF