Sådan søger du

Hvis du ikke vælger noget, søger du automatisk i alt indhold på at.dk.
Du kan også begrænse din søgning til at kun søge i Regler eller i Brancher. Det gør du ved at markere enten Søg i regler eller Søg i brancher.
Nulstil søgning fjerner de afgrænsninger du har foretaget.
Gå til hovedindholdet

Formål, strategi, organisation mv.

Arbejdstilsynet fører tilsyn med virksomhederne, udarbejder regler og vejleder om arbejdsmiljø. Læs om Arbejdstilsynets formål og opgaver, vores strategi, årsrapport, mission, vision og værdier.

Arbejdstilsynet er den danske myndighed på arbejdsmiljøområdet. Arbejdsmiljøloven sætter den overordnede ramme for Arbejdstilsynets virke. Heraf følger, at det er virksomhedernes ansvar at sørge for, at arbejdsforholdene på virksomhederne er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige.

Se videoen om Arbejdstilsynet, og andre videoer fra Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet skal som én blandt flere aktører på arbejdsmiljøområdet bidrage til, at ansvaret varetages af virksomhederne. For Arbejdstilsynets vedkommende sker det ved, at Arbejdstilsynet fører tilsyn med virksomheder, udarbejder regler samt vejleder om arbejdsmiljø.

Læs også

Arbejdstilsynets strategi for 2021 - pdf

Arbejdstilsynets mål- og resultatplan 2021 - pdf

Forretningsstrategier, årsrapporter og evalueringer

Mål for arbejdsmiljøindsatsen

Arbejdstilsynet skal ifølge strategien for arbejdsmiljøindsatsen frem mod 2022 bidrage til at opnå de langsigtede samfundsmæssige effektmål for arbejdsmiljøet:

Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har den 25. april 2019 indgået aftale om at styrke og omlægge den danske arbejdsmiljøindsats og samtidig styrke indsatsen for ordnede forhold på arbejdsmarkedet.

Læs også

Ny og forbedret strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2022

Arbejdstilsynets mission

Arbejdstilsynet fremmer et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø. Vi forebygger arbejdsskader og nedslidning, samt modvirker sygefravær og udstødelse fra arbejdsmarkedet.

Arbejdstilsynets vision

Arbejdstilsynet vil være kendt som en effektiv offentlig virksomhed, hvor viden om effekt og viden fra bruger-inddragelse, forskning, egne analyser mv. omsættes til en målrettet, forebyggende indsats.

Arbejdstilsynets værdier

Arbejdstilsynet lancerede nye værdier i 2018. På baggrund af input fra medarbejdere og chefer i Arbejdstilsynet er resultatet blevet de fire værdier: Effekt, Faglighed, Samarbejde og Respekt. 

Værdierne er et fælles grundlag at stå på i det daglige arbejde. De sætter rammen om, hvordan vi ønsker at møde vores omverden, virksomheder og interessenter. Men også hvad omverdenen kan forvente af os, og hvordan vi kan samarbejde om at sikre og udvikle arbejdsmiljøet på danske virksomheder. Værdierne er en del af den fælles vej hen imod at lykkes med vores mission: At fremme et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø.

Arbejdstilsynets værdier

EFFEKT - Vi gør en forskel for arbejdsmiljøet

FAGLIGHED - Vi bringer vores faglighed i spil

SAMARBEJDE - Vi bliver bedre sammen

RESPEKT - Vi møder hinanden og vores omverden med tillid og respekt

Resultatløn til direktøren for Arbejdstilsynet

Resultatlønnen gives for en ekstraordinær indsats på baggrund af departementschefens vurdering af direktørens samlede performance over året - herunder opfyldelse af de opstillede mål i styrelsens mål- og resultatplan. Udmøntningen for 2019 udgør 95.000 kroner.Henter PDF