G� til hovedindholdet

AT-vejledninger

Fald fra højden ved arbejde på tage

De vigtigste regler om sikkerhedsforanstaltninger mod nedstyrtning og gennemstyrtning fra arbejde og færdsel på tage på byggepladser.

Vejledningen handler om de sikkerhedsforanstaltninger, som arbejdsgiveren skal etablere på bygge- og anlægspladser for at sikre de ansatte mod nedstyrtning og gennemstyrtning ved arbejde og færdsel på tage. Reglerne fremgår af § 38 i bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde, og de gælder også for selvstændige og for arbejdsgiveren selv.

Reglerne i § 38 om sikring mod nedstyrtning ved arbejde og færdsel på tage er med de fastsatte højdegrænser særregler i forhold til hovedreglerne i § 37 om sikring mod nedstyrtning fra bygninger, arbejdsplatforme, konstruktioner, stilladser mv. Reglerne i § 37 er beskrevet i AT-vejledning 2.4.1 om fald fra højden på byggepladser.

De vigtigste regler

Arbejdsgiveren skal sikre, at der etableres effektive kollektive sikkerhedsforanstaltninger, hvis de ansatte arbejder eller færdes på tage, hvorfra der er risiko for at komme til skade ved nedstyrtning eller gennemstyrtning.

Ved ”tag” forstås i denne vejledning tagbeklædning og bæredygtigt underlag for tagbeklædning, herunder fx lægter, brædde- og pladeundertag på bygninger, samt tagbeklædning på bygningsmoduler, skurmoduler o.l. efter endelig indbygning eller placering på arbejdsstedet. I byggebranchen benævnes ”tag” også som den øvre del af klimaskærmen på en bygning, der skal beskytte mod fx regn og sne.

Konstruktioner og tekniske hjælpemidler, der ikke er omfattet af denne vejledning:

 • Konstruktioner der bærer et tag, fx spær og bjælker.
 • Konstruktioner som fx terrasser, der placeres oven på et tag, hvor oversiden af terrassen ikke er et tag.
 • Oversiden af tekniske hjælpemidler som fx rå-skibscontainere, telte e.l. og skurmoduler med tagbeklædning inden deres endelige placering på arbejdsstedet.
 • Bygningsmoduler, tagkassetter, betonelementer, trapezplader e.l. inden de endeligt er indbygget i en bygning som bærbart underlag for tagbeklædning.

De ovenstående konstruktioner og tekniske hjælpemidler er omfattet af § 37, og der henvises derfor til AT-vejledning 2.4.1 om fald fra højden på byggepladser.

De vigtigste regler om:

 1. Tage med en hældning på under 15 grader
  • 1.1. Arbejde ved tagkant 
  • 1.2. Arbejde ved pladser for op- og nedhejsning af materialer samt ved indhak i tage 
  • 1.3. Arbejde ved huller i tagfladen 
  • 1.4. Arbejde på ikke bæredygtigt underlag 
  • 1.5. Sikkerhedsforanstaltninger 
  • 1.6. Rækværk, der konstrueres på byggepladsen 
 2. Tage med en hældning på 15 til 34 grader
  • 2.1. Arbejde ved tagfod og på tagfladen 
  • 2.2. Arbejde ved pladser for op- og nedhejsning af materialer samt ved indhak i tage 
  • 2.3. Arbejde ved huller i tagfladen 
  • 2.4. Arbejde på ikke bæredygtigt underlag 
  • 2.5. Arbejde ved gavle 
  • 2.6. Sikkerhedsforanstaltninger 
  • 2.7. Rækværk, der konstrueres på byggepladsen 
 3. Tage med en hældning på 34 til 60 grader
  • 3.1. Arbejde ved tagfod og på tagflade 
  • 3.2. Arbejde ved pladser for op- og nedhejsning af materialer samt ved indhak i tage 
  • 3.3. Arbejde ved huller i tagfladen 
  • 3.4 Arbejde på ikke bæredygtigt underlag 
  • 3.5. Arbejde ved gavle 
  • 3.6. Sikkerhedsforanstaltninger 
  • 3.7. Rækværk, der konstrueres på byggepladsen
 4. Tage med en hældning på over 60 grader
  • 4.1. Arbejde ved tagfod og på tagfladen 
  • 4.2. Arbejde ved pladser for op- og nedhejsning af materialer samt ved indhak i tage 
  • 4.3. Arbejde ved huller i tagfladen 
  • 4.4. Arbejde på ikke bæredygtigt underlag 
  • 4.5. Arbejde ved gavle 
  • 4.6. Sikkerhedsforanstaltninger 
  • 4.7. Rækværk, der konstrueres på byggepladsen

Afsnit

Tage med en hældning på under 15 grader

Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på under 15 grader, skal sikres mod nedstyrtning ved tagkanten, når der er mere end 3,5 meter fra tagkanten og ned til underlaget. Underlaget kan fx være det omgivende terræn eller et andet underlag som fx et fladt tag på en lavere bygning.

Tage med en hældning på under 15 grader

Tage med hældning på 15 til 34 grader

Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på 15 til 34 grader, skal sikres mod nedstyrtning ved tagfoden, når der er mere end 2 meter fra tagfoden og ned til underlaget, og der samtidig under arbejdets udførelse vil forekomme arbejde eller færdsel i en højde af mere end 5 meter over underlaget. Underlaget kan fx være omgivende terræn eller et andet underlag som fx et fladt tag på en lavere bygning. 

Tage med hældning på 15 til 34 grader

Tage med en hældning på 34 til 60 grader

Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på 34 til 60 grader, skal sikres mod nedstyrtning ved tagfoden, når der er mere end 2 meter fra tagfoden og ned til underlaget, og der samtidig under arbejdets udførelse vil forekomme arbejde eller færdsel i en højde af mere end 5 meter over underlaget. Underlaget kan fx være omgivende terræn eller et andet underlag som fx et fladt tag på en lavere bygning. 

Tage med en hældning på 34 til 60 grader

Tage med hældning på over 60 grader

Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på over 60 grader, skal sikres mod nedstyrtning ved tagfoden, når der er mere end 2 meter fra tagfoden og ned til underlaget, og der samtidig under arbejdets udførelse vil forekomme arbejde eller færdsel i en højde af mere end 5 meter over underlaget. Underlaget kan fx være omgivende terræn eller et andet underlag som fx et fladt tag på en lavere bygning. 

Tage med hældning på over 60 grader

Læs også

Arbejdstilsynets vejledninger

Fald fra højden på byggepladser - AT-vejledning 2.4.1

Baggrund

Bygge- og anlægsarbejde - Bekendtgørelse 2107 - 2021

Anvendelse af tekniske hjælpemidler - Bekendtgørelse 428 - 2022 - med senere ændringer

At-vejledning A.2.1 ophæves. Den erstattes af denne vejledning samt af At-vejledning 2.4.1 om fald fra højden på byggepladser.

Indhold

Indhold

Henter PDF