Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bilag 01 - Kvalifikationskrav for personer der fører kraner og lignende maskiner

Bilag 1 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1978 af 27. oktober 2021 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser med senere ændringer - ikke autoriseret sammenskrivning.

1. Uddannelsesmål

a) Kranbasis

Deltageren skal kende til sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold forbundet med kranarbejde generelt, herunder anhugning af byrden og signalgivning. Endvidere skal deltageren kunne foretage anhugning af byrder og betjene almindeligt forekommende kraner sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Instruktion og oplæring i konkrete krantyper og udførelsen af en konkret arbejdsopgave er arbejdsgiverens ansvar i henhold til reglerne om anvendelse af tekniske hjælpemidler.

Deltaljerede kvalifikationskrav som skal opnås i uddannelsen fremgår af bilagets pkt. 2.1.

b) Mobile kraner

Deltageren skal kende til sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold forbundet med arbejde med mobile kraner og lignende maskiner. Endvidere skal deltageren kunne opstille og betjene almindeligt forekommende mobile kraner, herunder vælge- og anvende ekstraudstyr og anhugningsgrej.

Instruktion og oplæring i konkrete krantyper og udførelsen af en konkret arbejdsopgave er arbejdsgiverens ansvar i henhold til reglerne om anvendelse af tekniske hjælpemidler.

Deltaljerede kvalifikationskrav for mobile kraner over 8 tonsmeter til og med 30 tonsmeter, som skal opnås i uddannelsen, fremgår af bilagets pkt. 2.2.

Deltaljerede kvalifikationskrav for mobile kraner over 30 tonsmeter, som skal opnås i uddannelsen, fremgår af bilagets pkt. 2.3.

c) Tårnkraner og fast opstillede kraner

Deltageren skal kende til sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold forbundet med arbejde med tårnkraner og fast opstillede kraner med tilladelig belastning over 8 tonsmeter. Endvidere skal deltageren kunne betjene almindeligt forekommende kraner, herunder vælge- og anvende anhugningsgrej.

Instruktion og oplæring i konkrete krantyper og udførelsen af en konkret arbejdsopgave er arbejdsgiverens ansvar i henhold til reglerne om anvendelse af tekniske hjælpemidler.

Deltaljerede kvalifikationskrav som skal opnås i uddannelsen fremgår af bilagets pkt. 2.4.

2. Kvalifikationer

2.1 Kranbasis

Kvalifikationskrav for personer der fører kraner og lignende maskiner over 8 tons/tonsmeter, omfattet af § 4.

Efter endt uddannelse skal føreren

 1. kende til risici forbundet med arbejde med kraner,
 2. kende til kraners opbygning og sikkerhedsanordninger,
 3. kende til kraners beregnede anvendelse, herunder anvendelsesbegrænsninger,
 4. kunne betjene kraner sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder foretage glidende transport af byrder ved hjælp af samtidige funktioner samt standsning af svingende byrde,
 5. kende reglerne for anhugning/afhugning, herunder valg af korrekt hejsetilbehør og anhugningsgrej,
 6. kunne vurdere byrders vægt og tyngdepunktets placering, og vide om byrden er anhugget korrekt, inden der løftes,
 7. kunne vejlede en anhugger, herunder ved hjælp af håndsignaler (standardtegn) og brug af radio,
 8. vide, hvor ofte kraner og anhugningsgrej skal efterses og vedligeholdes,
 9. kunne gennemføre de eftersyn, som kranføreren er ansvarlig for, herunder eftersyn af anhugningsgrej,
 10. kende til indholdet af kranjournaler og kunne føre disse i nødvendigt omfang,
 11. kende reglerne for samløft med kraner af byrder samt personløft med kran, og
 12. kunne tilegne sig viden om den konkrete kran, der skal anvendes, med udgangspunkt i leverandørens brugsanvisning.

2.2 Mobile kraner over 8 tonsmeter til og med 30 tonsmeter

Kvalifikationskrav for personer der fører mobile kraner og lignende maskiner over8 tonsmeter til og med 30 tonsmeter, iht. § 5.

Efter endt uddannelse skal føreren

 1. kende til risici forbundet med arbejde med kraner,
 2. kende til kraners opbygning og sikkerhedsanordninger,
 3. kende til kraners beregnede anvendelse, herunder anvendelsesbegrænsninger,
 4. kunne aflæse lastdiagrammer,
 5. kende til kraners stabilitetsforhold,
 6. kende til jordbundsforhold og kunne vurdere forskellige underlags bæreevne,
 7. kende til korrekt anvendelse af støtteben,
 8. kunne opstille kraner korrekt,
 9. kunne betjene kraner sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt,
 10. kende til valg af ekstraudstyr, f.eks. pallegaffel og læssegrab, og kunne montere dette korrekt,
 11. kende reglerne for anhugning/afhugning, herunder valg af korrekt anhugningsgrej,
 12. kunne vurdere byrdens vægt og tyngdepunktets placering og vide, om byrden er anhugget korrekt, inden der løftes,
 13. kunne vejlede en anhugger, herunder ved hjælp af håndsignaler (standardtegn) og brug af radio,
 14. vide, hvor ofte kraner og anhugningsgrej skal efterses og vedligeholdes,
 15. kunne gennemføre de eftersyn, som kranføreren er ansvarlig for, herunder eftersyn af anhugningsgrej,
 16. kende til indholdet af kranjournaler og kunne føre disse i nødvendigt omfang,
 17. kende reglerne for samløft med kraner af byrder samt personløft med kran, og
 18. kunne tilegne sig viden om den konkrete kran, der skal anvendes, med udgangspunkt i leverandørens brugsanvisning.

2.3 Mobile kraner over 30 tonsmeter

Kvalifikationskrav for personer der fører mobile kraner og lignende maskiner over 30 tonsmeter, iht. § 5.

Efter endt uddannelse skal føreren

 1. kende til risici forbundet med arbejde med kraner,
 2. kende til kraners opbygning og sikkerhedsanordninger,
 3. kende til kraners beregnede anvendelse, herunder anvendelsesbegrænsninger,
 4. kende til kraners begrænsninger i forhold til vejrliget,
 5. kunne aflæse lastdiagrammer,
 6. kende til kraners stabilitetsforhold,
 7. kende til jordbundsforhold og kunne vurdere forskellige underlags bæreevne,
 8. kende til korrekt anvendelse af støtteben,
 9. kende til anvendelse og beregning af ballast,
 10. kunne opstille kraner korrekt,
 11. kunne betjene kraner sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder foretage glidende transport af byrder ved hjælp af samtidige funktioner samt standsning af svingende byrde,
 12. kende til valg af ekstraudstyr, f.eks. fly-jib, og kunne montere dette korrekt,
 13. kende reglerne for anhugning/afhugning, herunder valg af korrekt hejsetilbehør og anhugningsgrej,
 14. kunne vurdere byrdens vægt og tyngdepunktets placering og vide, om byrden er anhugget korrekt, inden der løftes,
 15. kunne vejlede en anhugger, herunder ved hjælp af håndsignaler (standardtegn) og brug af radio,
 16. vide, hvor ofte kraner og anhugningsgrej skal efterses og vedligeholdes,
 17. kunne gennemføre de eftersyn, som kranføreren er ansvarlig for, herunder eftersyn af anhugningsgrej,
 18. kende til indholdet af kranjournaler og kunne føre disse i nødvendigt omfang,
 19. kende reglerne for samløft med kraner af byrder samt personløft med kran, og
 20. kunne tilegne sig viden om den konkrete kran, der skal anvendes, med udgangspunkt i leverandørens brugsanvisning.

2.4 Tårnkraner og fast opstillede kraner

Kvalifikationskrav for personer der fører tårnkraner og fast opstillede kraner eller lignende maskiner over 8 tonsmeter, iht. § 6.

Efter endt uddannelse skal føreren

 1. kende til risici forbundet med arbejde med kraner,
 2. kende til kraners opbygning og sikkerhedsanordninger,
 3. kende til kraners beregnede anvendelse, herunder anvendelsesbegrænsninger,
 4. kende til kraners begrænsninger i forhold til vejrliget,
 5. kunne aflæse lastdiagrammer,
 6. kunne betjene kraner sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, via radiostyring på jorden, samt fra deres førerkabiner, herunder foretage glidende transport af byrder ved hjælp af samtidige funktioner samt standsning af svingende byrde,
 7. kende reglerne for anhugning/afhugning, herunder valg af korrekt hejsetilbehør og anhugningsgrej,
 8. kunne vurdere byrders vægt og tyngdepunktets placering og vide, om byrden er anhugget korrekt, inden der løftes,
 9. kunne vejlede en anhugger, herunder ved hjælp af håndsignaler (standardtegn) og brug af radio,
 10. vide, hvor ofte kraner og anhugningsgrej skal efterses og vedligeholdes,
 11. kunne gennemføre de eftersyn, som kranføreren er ansvarlig for, herunder eftersyn af anhugningsgrej,
 12. kende til indholdet af kranjournaler og kunne føre disse i nødvendigt omfang,
 13. kende reglerne for samløft med kraner af byrder samt personløft med kran, og
 14. kunne tilegne sig viden om den konkrete kran, der skal anvendes, med udgangspunkt i leverandøres brugsanvisning.

Indhold

Indhold

Henter PDF