G� til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bilag 10 - Kvalifikationskrav ved arbejde med epoxy og isocyanater

Bilag 10 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1978 af 27. oktober 2021 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser med senere ændringer - ikke autoriseret sammenskrivning.

1. Uddannelsesmål

1.1.1 Arbejde med epoxy og isocyanater

Deltageren skal kunne udføre arbejde med epoxy sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt i henhold til gældende regler og kende til arbejdsmiljøforhold og nødvendige beskyttelsesforanstaltninger.

Deltageren skal kunne udføre og overvåge arbejde med isocyanater, hvor der ikke er krav om uddannelse efter 1.1.2, sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt i henhold til gældende regler og kende til arbejdsmiljøforhold og nødvendige beskyttelsesforanstaltninger.

1.1.2 Arbejde med isocyanater, der kan indebære øget risiko for udsættelse

Deltageren skal desuden kunne udføre og overvåge følgende arbejde med isocyanater, der kan indebære øget risiko for udsættelse, sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt i henhold til gældende regler og kende til arbejdsmiljøforhold og nødvendige beskyttelsesforanstaltninger:

 1. Håndtering af ufuldstændigt hærdede artikler.
 2. Støbeanvendelser.
 3. Åben håndtering ved temperaturer over 45 °C.
 4. Sprøjtepåføring uden for lukkede systemer, sprøjtekabiner og sprøjtebokse.
 5. Sprøjtning med højenergi.
 6. Andre anvendelser med samme øgede risiko for udsættelse gennem huden og/eller ved indånding.

1.2 Arbejde med isocyanatbaserede kunstgipsbandager i sundhedssektoren

Deltageren skal kunne udføre og overvåge arbejde med isocyanatbaserede kunstgipsbandager og sammenlignelige isocyanatbaserede materialer inden for sundhedssektoren sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt i henhold til gældende regler og kende til arbejdsmiljøforhold og nødvendige beskyttelsesforanstaltninger.

1.3 Fugning af bygningselementer

Deltageren skal kunne udføre fugning af bygningselementer, brønde mv. med epoxyholdige materialer, der markedsføres i lukkede beholdere, sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt i henhold til gældende regler og kende til arbejdsmiljøforhold og nødvendige beskyttelsesforanstaltninger.

Deltageren skal kunne udføre og overvåge fugning af bygningselementer, brønde mv. med isocyanatholdige materialer, der markedsføres i lukkede beholdere, sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt i henhold til gældende regler og kende til arbejdsmiljøforhold og nødvendige beskyttelsesforanstaltninger.

2. Kvalifikationskrav

2.1.1 Arbejde med epoxy og isocyanater

Efter endt uddannelse skal personen

 1. kende til de kemiske og fysiske egenskaber af epoxy og isocyanater,
 2. kende til sundhedsrisici ved arbejde med epoxy og isocyanater,
 3. kende til forebyggelsesprincipperne, herunder substitutionspligten, og gældende forbud mod anvendelse,
 4. kunne identificere og vurdere risikoen for hudkontakt og udsættelse ved indånding i forbindelse med arbejdet, herunder rengøring og vedligeholdelse,
 5. kunne vælge og anvende de fornødne beskyttelsesforanstaltninger, herunder procesudsug og personlige værnemidler, og kende til deres begrænsninger,
 6. kunne sikre, at arbejdet med stofferne og materialerne følger retningslinjerne, indtil stofferne og materialerne er fuldt udhærdede, og risikoen for sundhedsfarlig udsættelse er ophørt,
 7. vide, at man skal sørge for, at andre beskæftigede end dem, der udfører arbejdet med stofferne eller materialerne, ikke opholder sig så nær arbejdet, at de kan være i risiko for sundhedsfarlig udsættelse,
 8. vide, hvilke arbejdshygiejniske foranstaltninger der skal være til rådighed, når der arbejdes med epoxy og isocyanater,
 9. kende til uhelds- og skadesbehandling, være i stand til at yde førstehjælp ved kontakt med epoxy og isocyanater og kunne bruge nødbruser og øjenskylleudstyr,
 10. kende til forsvarlig håndtering, emballering og bortskaffelse af affald,
 11. vide, at man skal sikre sig, at der er opsat advarselstavle og eventuel anden signalgivning, når der arbejdes med epoxy og isocyanater,
 12. have praktiske færdigheder inden for anvendelse af beskyttelsesforanstaltningerne og de arbejdshygiejniske foranstaltninger, og
 13. kunne forholde sig til både små og store mængder epoxy og isocyanater

Personer, der har gennemført denne uddannelse, må udføre ethvert arbejde med epoxy og udføre og overvåge arbejde med isocyanater, hvor der ikke er krav om uddannelse efter 1.1.2.

2.1.2 Arbejde med isocyanater, der kan indebære øget risiko for udsættelse

Efter endt supplerende uddannelse skal personen have kvalifikationer som nævnt under punkt 2.1.1 og desuden kunne anvende disse kvalifikationer i forbindelse med udførelse og overvågning af arbejde med isocyanater, der kan indebære øget risiko for udsættelse.
Personer, der har gennemført den supplerende uddannelse, må udføre og overvåge ethvert arbejde med isocyanater.

2.2 Arbejde med isocyanatbaserede kunstgipsbandager i sundhedssektoren

Efter endt uddannelse skal personen

 1. kende til de kemiske og fysiske egenskaber af isocyanater,
 2. kende til sundhedsrisici ved arbejde med isocyanatbaserede kunstgipsbandager,
 3. kende til forebyggelsesprincipperne, herunder substitutionspligten, og gældende forbud mod anvendelse,
 4. kunne identificere og vurdere risikoen for hudkontakt og udsættelse ved indånding i forbindelse med arbejdet, herunder rengøring og vedligeholdelse,
 5. kunne vælge og anvende de fornødne beskyttelsesforanstaltninger, herunder procesudsug og personlige værnemidler, og kende til deres begrænsninger,
 6. kunne sikre, at arbejdet med stofferne og materialerne følger retningslinjerne, indtil stofferne og materialerne er fuldt udhærdede, og risikoen for sundhedsfarlig udsættelse er ophørt,
 7. vide, at man skal sørge for, at andre beskæftigede end dem, der udfører arbejdet med stofferne eller materialerne, ikke opholder sig så nær arbejdet, at de er i risiko for sundhedsfarlig udsættelse,
 8. vide, hvilke arbejdshygiejniske foranstaltninger der skal være til rådighed, når der arbejdes med isocyanater,
 9. kende til uhelds- og skadesbehandling, være i stand til at yde førstehjælp ved kontakt med isocyanater og kunne bruge nødbruser og øjenskylleudstyr,
 10. kende til forsvarlig håndtering, emballering og bortskaffelse af affald,
 11. vide, at man skal sikre sig, at der er opsat advarselstavle og eventuel anden signalgivning, når der arbejdes med isocyanater, og
 12. have praktiske færdigheder inden for anvendelse af beskyttelsesforanstaltningerne og de arbejdshygiejniske foranstaltninger.

Personer med gennemført kunstgipsbandageuddannelse må kun udføre og overvåge arbejde med kunstgipsbandager og sammenlignelige isocyanatholdige materialer i sundhedssektoren.

2.3 Fugning af bygningselementer

Efter endt uddannelse skal personen

 1. kende til de kemiske og fysiske egenskaber af epoxy og isocyanater,
 2. kende til sundhedsrisici ved fugning med epoxy og isocyanater,
 3. kende til forebyggelsesprincipperne, herunder substitutionspligten, og gældende forbud mod anvendelse,
 4. kunne identificere og vurdere risikoen for hudkontakt og udsættelse ved indånding i forbindelse med arbejdet, herunder rengøring og vedligeholdelse,
 5. kunne vælge og anvende de fornødne beskyttelsesforanstaltninger, herunder procesudsug og personlige værnemidler, og kende til deres begrænsninger,
 6. kunne sikre, at arbejdet med stofferne og materialerne følger retningslinjerne, indtil stofferne og materialerne er fuldt udhærdede, og risikoen for sundhedsfarlig udsættelse er ophørt,
 7. vide, at man skal sørge for, at andre beskæftigede end dem, der udfører arbejdet med stofferne eller materialerne, ikke opholder sig så nær arbejdet, at de er i risiko for sundhedsfarlig udsættelse,
 8. vide, hvilke arbejdshygiejniske foranstaltninger der skal være til rådighed, når der arbejdes med epoxy og isocyanater,
 9. kende til uhelds- og skadesbehandling, være i stand til at yde førstehjælp ved kontakt med epoxy og isocyanater og kunne bruge nødbruser og øjenskylleudstyr,
 10. kende til forsvarlig håndtering, emballering og bortskaffelse af affald,
 11. vide, at man skal sikre sig, at der er opsat advarselstavle og eventuel anden signalgivning, når der arbejdes med epoxy og isocyanater, og
 12. have praktiske færdigheder inden for anvendelse af beskyttelsesforanstaltningerne og de arbejdshygiejniske foranstaltninger.

Personer med gennemført fugeuddannelse må udføre fugning med epoxy og udføre og overvåge fugning med isocyanater, hvor materialerne markedsføres i lukkede beholdere.

Indhold

Indhold

Henter PDF