Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bilag 1 - Brancheundergrupper i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Bilag 1 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1728 af 30. november om brancheundergrupper i Arbejdsmarkedets erhvervssikring

11: Landbrug, fiskeri, råstofudvinding

22: Industri

31: Energi og vandforsyning

41: Bygge og anlæg – øvrig

42: Bygge og anlæg - VVS og elektrikere

51: Handel, hotel og restauration - engros/detailhandel

52: Handel, hotel og restauration - hoteller og restauranter

53: Handel, hotel og restauration - øvrige (bl.a. autohandel)

61: Transport, post og tele - jernbaner, brand, redning, skibsfart mv.

62: Transport, post og tele - persontransport, post, tele mv.

71: Finansiering og forretningsservice

81: Off. og personlige tjenester – undervisning

82: Off. og personlige tjenester – sundhedsvæsen

83: Off. og personlige tjenester - sociale institutioner, foreninger, kultur og renovation

84: Off. og personlige tjenester - forsvar, politi, domstole, udenrigsanliggender

85: Off. og personlige tjenester - off. adm.

91: Uoplyst

Indhold

Indhold

Henter PDF