Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bilag 02 - Indholdet af EF-overensstemmelseserklæringen for sikkerhedskomponenter

Bilag 2 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 996 af 16. december 1997 om indretning af elevatorer.

A. Indholdet af EF-overensstemmelseserklæringen for sikkerhedskomponenter 1)

EF-overensstemmelseserklæringen skal indeholde følgende oplysninger:

 • navn og adresse på fabrikanten af sikkerhedskomponenter 2)
 • eventuelt navn og adresse på dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant 2)
 • beskrivelse af sikkerhedskomponenten, type- og seriebetegnelse og eventuelt serienummer
 • sikkerhedskomponentens sikkerhedsfunktion, hvis denne ikke fremgår klart af beskrivelsen
 • sikkerhedskomponentens fabrikationsår
 • alle relevante bestemmelser, som sikkerhedskomponenten opfylder
 • eventuelt henvisning til de harmoniserede standarder, der er anvendt
 • eventuelt navn, adresse og identifikationsnummer på det bemyndigede organ, der har udført EF-typeafprøvningen i overensstemmelse med § 23, nr.1, litra a og b
 • eventuelt henvisning til den EF-typeafprøvningsattest, der er udstedt af det bemyndigede organ
 • eventuelt navn, adresse og identifikationsnummer på det bemyndigede organ, der har udført produktionskontrollen i overensstemmelse med § 23, nr. 1, litra b
 • eventuelt navn, adresse og identifikationsnummer på det bemyndigede organ, der har kontrolleret det kvalitetsstyringssystem, som fabrikanten har anvendt i overensstemmelse med § 23, nr. 1, litra c
 • identifikation af den underskriver, der har bemyndigelse til at forpligte fabrikanten af sikkerhedskomponenter, eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant.

B. Indholdet af EF-overensstemmelseserklæringen for installerede elevatorer 3)

EF-overensstemmelseserklæringen skal indeholde følgende oplysninger:

 • navn og adresse på elevatorinstallatøren 4)
 • beskrivelse af elevatoren, type- og seriebetegnelse, serienummer og adressen på det sted, hvor elevatoren er installeret
 • elevatorens installationsår
 • alle relevante bestemmelser, som elevatoren opfylder
 • eventuelt henvisning til de harmoniserede standarder, der er anvendt
 • eventuelt navn, adresse og identifikationsnummer på det bemyndigede organ, der har udført EF-typeafprøvningen af elevatormodellen i overensstemmelse med § 24, stk.1, nr. 1 og 2
 • eventuelt henvisning til EF-typeafprøvningsattesten
 • eventuelt navn, adresse og identifikationsnummer på det bemyndigede organ, der har udført EF-verifikationen af elevatoren i overensstemmelse med § 24, stk.1, nr. 4
 • eventuelt navn, adresse og identifikationsnummer på det bemyndigede organ, der har foretaget den afsluttende kontrol af elevatoren i overensstemmelse med § 24, stk.1, nr.1, 2 og 3, første led
 • eventuelt navn, adresse og identifikationsnummer på det bemyndigede organ, der har foretaget kontrollen af det kvalitetsstyringssystem, elevatorinstallatøren har anvendt i overensstemmelse med § 24, stk.1, andet og tredje led i nr. 1, 2 og 3 samt § 24, stk.1, nr. 5
 • identifikation af den underskriver, der har bemyndigelse til at forpligte elevatorinstallatøren.

1) Denne erklæring skal være skrevet på maskine eller med blokbogstaver og være udfærdiget på samme sprog som den brugsanvisning, der er nævnt i bilag I, punkt 6.1.

2) Firmanavn og fuldstændig adresse; hvis det drejer sig om en repræsentant, angives ligeledes firmanavn og adresse på fabrikanten af sikkerhedskomponenten.

3) Denne erklæring skal være skrevet på maskine eller med blokbogstaver og være udfærdiget på samme sprog som den brugsanvisning, der er nævnt i bilag I, punkt 6.2.

4) Firmanavn og fuldstændig adresse.

Indhold

Indhold

Henter PDF