Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bilag 21 - Kontinuerligt gående elevatorer (Paternoster-elevatorer)

Bilag 21 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 996 af 16. december 1997 om indretning af elevatorer.

Bilag XXI omfatter paternoster-elevatorer opstillet og ibrugtaget som nye før 1. juli 1999.

 1. Elevatoren med dens tilbehør skal helt igennem være udført af holdbart materiale og være konstrueret på forsvarlig måde.
 2. Elevatoren skal foroven i skakten have en fri højde på mindst 1 m over stolene i deres øverste stilling.
 3. Stolene skal på alle sider, hvor der ikke findes indgangsåbning, være omgivet af solide, tætte vægge.
 4. Når stolene har overdækning, skal elevatoren være således indrettet, at den øjeblikkelig standser, hvis en overdækning ved uagtsomhed betrædes, og at der samtidig gives et nødsignal, som høres tydeligt i maskinrummet og på etagerne, indtil signalkontakten bliver afbrudt.
 5. Stolenes gulv skal være forsynet med letbevægelige, mindst 0,3 m brede klapper ved den gulvside, der umiddelbart passerer forbi etagerne.
 6. I enhver stol skal findes en tydeligt betegnet stopanordning, hvorved de medfølgende personer let kan standse stolen på ethvert sted af dens bane. Stopanordningen skal stå i umiddelbar forbindelse med et nødsignal, som høres tydeligt i maskinrummet og på etagerne, indtil signalkontakten bliver afbrudt.
 7. Stolsiderne skal være forsynet med håndtag, anbragt umiddelbart i nærheden af skaktens adgangsåbninger.
 8. Stolene skal, når de benyttes, være tilstrækkeligt belyst.
 9. Det højest tilladte personantal skal være angivet i enhver stol og på enhver etage på et iøjnefaldende, holdbart og af Direktoratet for Arbejdstilsynet godkendt opslag, jf. bilag XVI, pkt. 19.
 10. På enhver etage skal der ved adgangsåbningerne findes en stopanordning (som under pkt. 6), og tillige skal det være således indrettet, at elevatoren ved hjælp ef en særlig nøgle kan sættes i bevægelse fra enhver etage.
 11. Gulvene på de etager, som stolene passerer for opadgående, skal umiddelbart ved adgangsåbningerne være forsynet med klapper som beskrevet under pkt. 5.
 12. Adgangssiderne ved skaktens adgangsåbninger skal være forsynet med håndtag.
 13. Skaktvæggen skal ved stolenes øverste og nederste stilling være tilstrækkeligt oplyst og forsynet med et iøjnefaldende skilt med teksten: »Bliv stående i stolen«.
 14. Maskineriet skal overalt være fuldstændig indhegnet og utilgængeligt for uvedkommende.

Indhold

Indhold

Henter PDF