Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bilag 04 - Liste over de i § 1 og § 23 omhandlede sikkerhedskomponenter

Bilag 4 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 996 af 16. december 1997 om indretning af elevatorer.

 1. Anordninger til aflåsning af etagedøre.
 2. Anordninger (jf. punkt 3.2 i bilag I) til forhindring af elevatorstolens frie fald eller ukontrollerede opadgående bevægelser.
 3. Hastighedsbegrænsere.
 4. a) Energiakkumulerende buffere
  - dels af ikke-lineær art
  - dels til dæmpning af returslaget.
  b) Energiabsorberende buffere.
 5. Sikkerhedsanordninger på hydrauliske cylindre i hydrauliske systemer, når de anvendes som anordninger til hindring af fald.
 6. Elektriske sikkerhedsanordninger i form af sikkerhedsafbrydere, hvori der indgår elektroniske komponenter.

Indhold

Indhold

Henter PDF