Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bilag 1 - Påvirkninger i det psykiske arbejdsmiljø, jf. § 5

Bilag 1 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1407 af 26. september 2020 om uddannelse i vurdering af psykisk arbejdsmiljø for certificeringsorganers auditorer

a) Stor arbejdsmængde og tidspres, herunder også tidspres, der øger risikoen for ulykker.

b) Uklare krav og modstridende krav i arbejdet.

c) Høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker.

d) Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane.

e) Arbejdsrelateret vold i arbejdet.

f) Arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid.

Indhold

Indhold

Henter PDF