G� til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bilag 2 - Kompetencer, som auditorerne skal være i besiddelse af efter at have gennemført uddannelsen i vurdering af psykisk arbejdsmiljø, jf. § 6

Bilag 2 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1407 af 26. september 2020 om uddannelse i vurdering af psykisk arbejdsmiljø for certificeringsorganers auditorer

1. Uddannelsesmål

Den enkelte auditor kan afdække og foretage vurdering af det psykiske arbejdsmiljø i sin auditering af arbejdsmiljøledelsessystemet.

Den enkelte auditor kan vurdere, om arbejdet er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt i forhold til de påvirkninger i det psykiske arbejdsmiljø, der er nævnt i bilag 1. Vurderingen foretages inden for lovgivningens rammer og gældende praksis.

Den enkelte auditor kan give afvigelser m.v., hvis arbejdet ikke er sikkerheds- eller sundhedsmæssigt forsvarligt i forhold til de påvirkninger i det psykiske arbejdsmiljø, der er nævnt i bilag 1.

2. Kompetencer

Viden om psykisk arbejdsmiljø

Den enkelte auditor har viden om psykisk arbejdsmiljø og lovgivningen på området, herunder hvilken rolle arbejdsgivere, arbejdsledere og ansatte har i forbindelse med det psykiske arbejdsmiljø.

Den enkelte auditor har viden om Arbejdstilsynets konstaterings- og påbudspraksis inden for psykisk arbejdsmiljø, jf. bilag 1.

Den enkelte auditor har viden om, hvordan man holder sig opdateret om udviklingen i Arbejdstilsynets konstaterings- og påbudspraksis inden for psykisk arbejdsmiljø.

Færdigheder i forhold til psykisk arbejdsmiljø

Den enkelte auditor kan afdække påvirkninger i det psykiske arbejdsmiljø, forebyggende foranstaltninger og arbejdsmæssige konsekvenser og på denne baggrund gennemføre en vurdering af det psykiske arbejdsmiljø.

Den enkelte auditor kan anvende data, der er tilgængelig før audit, i forberedelse og gennemførelse af audit samt i en efterfølgende vurdering af det psykiske arbejdsmiljø, herunder data i form af arbejdspladsvurderinger, sygefraværsstatistikker, trivselsmålinger, arbejdsmiljøorganisationens referarter og planer m.v.

Den enkelte auditor kan under audit anvende de metoder til afdækning af det psykiske arbejdsmiljø, som Arbejdstilsynet benytter, herunder gennemføre samtaler med arbejdsgivere, arbejdsledere, ansatte og arbejdsmiljøorganisationen samt anvende spørgeguides, tjeklister, observationer og vurderingsværktøjer.

Den enkelte auditor kan anvende resultaterne af de indsamlede data til at vurdere, om der er væsentlige påvirkninger i det psykiske arbejdsmiljø på virksomheden, som Arbejdstilsynet ville give påbud om, og den enkelte auditor kan give afvigelser, observationer m.v. indenfor psykisk arbejdsmiljø.

Indhold

Indhold

Henter PDF