Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bilag 05 - Liste over arbejde med stoffer og materialer, som unge, der er fyldt 15 år, og som ikke er omfattet af undervisningspligten, må udføre. Listen er en lempelse i forhold til bilag 4

Bilag 5 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1049 af 30. maj 2021 om unges arbejde

Bemærk! Henvisningen til Bilag 4, nr. 8, indeholder en trykfejl. Den korrekte henvisning er Bilag 4, nr. 4. 

  1. Inden for landbrug må unge uanset bilag 4, nr. 8, foretage følgende arbejde:
    1. Lejlighedsvist malearbejde med malinger, hvor kodenummeret er 00 eller 0 før bindestregen og 1 efter bindestregen. Kodenummeret fastsættes i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse om kodenumre.
    2. Brændstofpåfyldning på maskiner, som unge må betjene og faktisk benytter.
  2. På rengøringsområdet kan unge på betingelse af, at de under arbejdet er under professionelt tilsyn og instruktion, uanset bilag 4, nr. 8), beskæftiges med følgende arbejde:
    1. Fortynding med vand af rengøringsmidler med organiske opløsningsmidler til den ansattes eget brug, hvis den brugsklare blanding ikke indeholder 1% eller mere af organiske opløsningsmidler.
    2. Lejlighedsvis anvendelse af polermidler med op til 15% ethanol eller 5% propanol.

Indhold

Indhold

Henter PDF