G� til hovedindholdet

Hvad betyder AMO?

AMO er en forkortelse af arbejdsmiljøorganisation.

Alle virksomheder med 10 eller flere ansatte skal etablere en arbejdsmiljøorganisation. En Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) er en intern organisering af samarbejdet om arbejdsmiljø i virksomheden, hvor nøglepersonerne er arbejdsgiveren eller dennes repræsentant, valgte arbejdsmiljørepræsentanter og udpegede arbejdsledere.

Arbejdsmiljøorganisationen skal sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø for medarbejderne på en virksomhed eller et sted, hvor der udføres arbejde. Arbejdsmiljøorganisationen har typisk ansvaret for at identificere og kontrollere faktorer, der kan påvirke arbejdsmiljøet negativt, og for at implementere foranstaltninger, der kan forbedre arbejdsmiljøet og forebygge ulykker og arbejdsskader. Arbejdsmiljøorganisationen kan også have ansvaret for at uddanne og vejlede medarbejderne i arbejdsmiljøspørgsmål og for at koordinere samarbejdet mellem de forskellige interessenter inden for arbejdsmiljøet, f.eks. mellem ledelse, medarbejdere og arbejdsmiljørepræsentanter

AMO's opgaver

Henter PDF