Gå til hovedindholdet

Hvad laver en arbejdsmiljørepræsentant?

En arbejdsmiljørepræsentant er en person, der er valgt af de ansatte på en arbejdsplads til at være deres repræsentant i spørgsmål vedrørende arbejdsmiljøet. Arbejdsmiljørepræsentanten har en række forskellige opgaver og ansvarsområder, herunder:

  • At være en kontaktperson for de ansatte, når det gælder spørgsmål og bekymringer vedrørende arbejdsmiljøet
  • At deltage i arbejdspladsvurderinger og bidrage til at identificere eventuelle risici for arbejdsmiljøet
  • At være med til at udarbejde foranstaltninger til at eliminere eller reducere risici for arbejdsmiljøet
  • At informere de ansatte om arbejdsmiljørelaterede emner og sikre, at de har de nødvendige værktøjer og oplysninger til at arbejde sikkert
  • At være med til at løse eventuelle konflikter eller problemer, der opstår i forbindelse med arbejdsmiljøet

Arbejdsmiljørepræsentanten skal have mulighed for at deltage i relevante kurser og uddannelser.

Arbejdsmiljørepræsentantens opgaver

Henter PDF