Gå til hovedindholdet

Er der certifikatkrav, hvis man skal lave anhugning, men ikke fører kranen?

Nej, certifikatkravet gælder kun for personer, der skal føre kraner. Personer, som skal foretage anhugning, skal være særligt udpeget hertil og have modtaget fornøden oplæring og instruktion.

Oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdet - AT-vejledning 1.7.1

Henter PDF