Gå til hovedindholdet

Hvor mange flugtveje skal der være på faste arbejdssteder?

Når der er tale om faste arbejdssteder, skal der som hovedregel være mindst 2 udgange til flugtveje fra hver brandcelle, som indeholder et arbejdsrum eller et opholdsrum. Flugtvejene skal uafhængigt af hinanden føre helt til terræn i det fri eller til anden brandcelle, hvorfra der er flugtvej til det fri terræn.

Flugtvejene anses for uafhængige af hinanden, når brand eller røg i den ene flugtvej ikke forhindrer, at den anden flugtvej kan bruges.

Udgangene bør som hovedregel placeres med en indbyrdes afstand på maks. 50 m. Der bør intet sted være mere end 25 m til nærmeste udgang til flugtvej og 50 m til den fjerneste af de 2 udgange. Den ene udgang kan være en nødudgang.

Vær opmærksom på, at det til enhver tid gældende bygningsreglement kan indeholde undtagelser til det ovenstående, fx lempede krav til afstanden til flugtvej.

Kravet om 2 flugtveje gælder ikke nødvendigvis fra den enkelte arbejdsplads. Arbejdstilsynet kræver fx ikke 2 flugtveje i de tilfælde, hvor bygningsreglementet ikke kræver dette. På samme måde accepteres én udgang fra mindre kontorlokaler til en gang med flugtvej i 2 retninger.

Læs også

bygningsreglementet.dk - §§ om brand - Bolig og Planstyrelsen

Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder - AT-vejledning A.1.10

Spørgsmål og svar om flugtveje

 

Henter PDF