G� til hovedindholdet

Hvordan skal belysningen være ved flugtveje?

Belysning ved flugtveje skal give mulighed for tilstrækkelig orientering til hurtig flugt i nødsituationer.

Krav om flugtvejsbelysning vil afhænge af en række faktorer fx:

  • Virksomhedens art kombineret med risikoen for at der kan opstå situationer, der kræver hurtig evakuering
  • Virksomhedens størrelse
  • Antallet af medarbejdere og andre personer på stedet
  • De bygningsmæssige forhold.

Hvis det er nødvendigt med belysning af gulvarealer i flugtvejen, skal belysningen indrettes efter bygningsreglementets krav til panikbelysning. Panikbelysning skal give en belysning på mindst 1 lux på gulvarealer. Belysningen skal tænde umiddelbart efter strømafbrydelse og skal kunne vare i mindst 30 minutter.

Læs også

Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder - AT-vejledning A.1.10

Spørgsmål og svar om flugtveje

Henter PDF