Gå til hovedindholdet

Hvilke regler er der om flugtveje på byggepladser?

Skure mv. skal være placeret så tilstrækkeligt dagslys kan oplyse rummet, og så der fra det enkelte skur på terræn er flugtveje i mindst 2 retninger til frit terræn. Flugtveje fra skure skal have en bredde på mindst 2 meter og have fri passage.

Flugtvejes og nødudganges antal, beskaffenhed og placering afhænger af arbejdets art og forholdene i øvrigt, og de skal sikre, at alle på arbejdsstedet i en faresituation kan komme i sikkerhed. Elevator accepteres ikke som flugtvej.

Flugtveje og nødudgange samt adgangsveje og døre hertil skal kunne benyttes uhindret og så direkte som muligt føre til et sikkert område.

Døre og porte i flugtveje

Døre og porte, der er placeret i flugtvejene, skal være passende markeret. Adgangs- og færdselsveje samt flugtveje skal være tydeligt markeret med færdselsretninger, udgange og uventede niveauforskelle i det omfang, det er nødvendigt for at kunne orientere sig og færdes sikkert.

Døre i nødudgange skal åbne i flugtretningen og skal kunne åbnes straks og uden besvær. Det er forbudt at anvende skydedøre og drejedøre som nødudgange.

Læs også

Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder - AT-vejledning A.1.10

Spørgsmål og svar om flugtveje

Henter PDF