Gå til hovedindholdet

Hvordan skal flugtveje markeres?

Flugtveje skal tydeligt markeres med sikkerhedsskilte, hvis det ikke tydeligt fremgår af arbejdsstedets bygningsmæssige udformning eller indretning, hvor flugtveje er placeret.

Læs om udformning af sikkerhedsskilte

Sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning - Bekendtgørelse 518 - 1994 - med senere ændringer

Sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning - Ændringsbekendtgørelse 1870 - 2023 - Retsinformation

Læs også

Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder - AT-vejledning A.1.10

Spørgsmål og svar om flugtveje

Henter PDF