G� til hovedindholdet

Hvad er psykisk arbejdsmiljø?

Psykisk arbejdsmiljø er et samspil mellem psykologiske og sociale forhold på arbejdspladsen og de enkelte medarbejdere. Det samspil kan påvirke medarbejdernes fysiske og psykiske helbred både positivt og negativt.

Psykologiske og sociale forhold på arbejdspladsen handler om det arbejde, som medarbejderne udfører, rammerne for arbejdet og de sociale relationer på arbejdspladsen.

Det kan fx være:

  • Arbejdets indhold og de psykologiske krav i arbejdet, fx krav til arbejdsmængde og til opmærksomhed og koncentration, krav om at håndtere og bearbejde følelser og krav, der er uklare eller modstridende.
  • Den måde, som arbejdet er planlagt og tilrettelagt. Det kan fx være muligheder for at have indflydelse på arbejdet.
  • Samarbejdet og relationen til kollegaer og ledelse, bl.a. muligheder for støtte i arbejdet.
  • Relationen til samarbejdspartnere, borgere, kunder eller andre eksterne, der samarbejdes med.
  • Arbejdstid og muligheder for at holde pauser.
  • Ledelsesmæssige forhold, bl.a. virksomhedsstrategi, kommunikation og politikker.
  • De fysiske rammer, der har betydning for fx muligheden for at koncentrere sig, kommunikere og udføre sine arbejdsopgaver.

Ud over de psykologiske og sociale forhold på arbejdspladsen handler samspillet også om de enkelte medarbejderes forudsætninger for at varetage arbejdet. Forudsætningerne kan fx være viden og erfaring og kompetencer, der er nødvendige for at udføre arbejdet og levere de ønskede resultater.

Læs mere

Hvad er psykisk arbejdsmiljø?

Henter PDF