G� til hovedindholdet

Hvordan kan vi forebygge og håndtere digital chikane?

Digital chikane kan opleves voldsomt – ikke mindst, hvis den er anonym. Arbejdspladsen kan i forebyggelsen og håndtering af digital chikane tage udgangspunkt i de samme tiltag, som Arbejdstilsynet anbefaler i forhold til:

Vold (ved digital chikane fra borgere)

og 

Krænkende handlinger (ved digital chikane fra kolleger eller ledelse).

Arbejdspladsens retningslinjer og vejledning kan fx indeholde information om, hvordan digital chikane skal håndteres. BFA Velfærd og Offentlig Administration har skrevet om, hvordan man kan forebygge og håndtere digital chikane:

Forebyggelse og håndtering af vold (BFA Velfærd og Offentlig administration)

Henter PDF