Gå til hovedindholdet

Hvordan fører Arbejdstilsynet tilsyn med sundhedsskadelige mikroorganismer?

På Arbejdstilsynets tilsynsbesøg ses der på, om I har foretaget jeres biologiske risikovurdering og har truffet passende foranstaltninger for at sikre, at jeres medarbejdere ikke bliver udsat for indånding af eller hudkontakt med sundhedsskadelige mikroorganismer. Arbejdstilsynet kigger særligt på om:

  • medarbejderne er oplært og instrueret i at udføre arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.
  • der er truffet foranstaltninger til at beskytte medarbejderne, og om de er tilstrækkelige.

Manglende foranstaltninger kan være:

  • Manglende udarbejdelse af biologisk risikovurdering.
  • Manglende fokus på hygiejne, herunder rengøring og vedligeholdelse af arbejdstøj, separate garderobeskabe for arbejdstøj og gangtøj, jævnlig håndvask eller afspritning af hænder i løbet af arbejdsdagen og inden spisning.
  • Eventuelt manglende brug af effektivt åndedrætsværn ved omhældning og aflæsning af affaldet.

Læs mere om håndtering af mikroorganismer i arbejdsmiljøet i Arbejdstilsynets vejledninger

Udsættelse for sundhedsskadelige mikroorganismer i arbejdsmiljøet - AT-vejledning C.0.18

Indretning og brug af dagrenovationssystemer - AT-vejledning D.2.24

Henter PDF