Gå til hovedindholdet

Hvad er fristen for, at du som arbejdsgiver skal anmelde en arbejdsulykke?

Fristen for at du som arbejdsgiver skal anmelde en arbejdsulykke efter både arbejdsmiljøloven og arbejdsskadeloven er 14 dage efter den første fraværsdag.

Ved den første fraværsdag forstås den første dag ud over skadesdagen, hvor medarbejderen ikke kan udføre sit sædvanlige arbejde.

Den første fraværsdag behøver ikke ligge i umiddelbar forlængelse af skadesdagen, men kan komme på et senere tidspunkt.

Hvis du tror, at vedkommende kan være berettiget til ydelser efter arbejdsskadesikringsloven, skal arbejdsulykken anmeldes, selvom der ikke har været fravær. Det afgørende er, om der kan komme til at ske udbetaling efter loven. Fristen er i det tilfælde 14 dage efter ulykkesdagen, hvis du på det tidspunkt tror, at din medarbejder kan være berettiget til ydelser efter loven.

Hvilke arbejdsulykker skal anmeldes?

Henter PDF