G� til hovedindholdet

Hvornår skal en arbejdsulykke anmeldes?

Som arbejdsgiver har du en pligt til, inden for 14 dage, at anmelde arbejdsulykker og forgiftningstilfælde, der medfører, at din medarbejder ikke kan foretage sit sædvanlige arbejde (arbejdsdygtighed) i mindst én dag udover tilskadekomstdagen. Ulykker der forventes at medføre ret til erstatning efter arbejdsskadesikringsloven, skal anmeldes,  selvom der ikke har været arbejdsudygtighed. 

Læs mere

Hvilke arbejdsulykker skal anmeldes?

Henter PDF