G� til hovedindholdet

Er det en arbejdsulykke, hvis ulykken sker under et personalearrangement, fx en julefrokost?

Hvis medarbejderne deltager i et socialt arrangement, som arbejdsgiveren har arrangeret og betalt for, og det forventes at medarbejderne deltager i arrangementet, så vil medarbejderne være omfattet både af arbejdsmiljøloven og af arbejdsskadeloven, hvis ulykken sker i tilknytning til arrangementet. Arbejdsulykken skal derfor anmeldes til Arbejdstilsynet og til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Du kan læse om anmeldelse af arbejdsulykker på

Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hjemmeside

og på

Anmeld arbejdsulykken

Henter PDF