Om krænkende handlinger

Krænkende handlinger er en samlet betegnelse for mobning, seksuel chikane og andre måder, som krænkelser kan forekomme på i arbejdet.

I arbejdsmiljølovgivningen gælder det, at det i forbindelse med arbejdets udførelse skal sikres, at arbejdet ikke medfører risiko for fysisk eller psykisk helbredsforringelse som følge af krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane.

Der er tale om krænkende handlinger, når en eller flere personer groft eller flere gange udsætter andre personer for adfærd, der af disse personer opfattes som nedværdigende. 

Når Arbejdstilsynet her taler om krænkende handlinger i arbejdet, herunder mobning og seksuel chikane, mener vihandlinger, der foregår mellem ansatte, og mellem ansatte og deres ledere.

Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane, der udøves af patienter, brugere, kunder, elever eller lignende, betragter Arbejdstilsynet som vold i forbindelse med arbejdets udførelse.

Læs mere i At-vejledningen om vold

Krænkende handlinger i form af mobning

Der er tale om mobning, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid - eller gentagne gange på grov vis - udsætter en eller flere andre personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende. De krænkende handlinger bliver dog først til mobning, når de personer, som de rettes mod, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt imod dem. 

Det, der endvidere adskiller mobning fra andre måder at krænke på, er, at det altid er den eller de samme personer eller grupper af personer, der systematisk udsættes for de krænkende handlinger. Ligesom det ofte er den eller de samme personer, der udøver de krænkende handlinger.

Særligt om seksuel chikane

Krænkende handlinger kan også forekomme som seksuel chikane. Krænkende handlinger af seksuel karakter er al form for uønsket seksuel opmærksomhed og kan fx være: Uønskede berøringer eller uønskede verbale opfordringer til seksuelt samkvem eller sjofle vittigheder og kommentarer. Læs mere i:

Læs mere om andre måder krænkende handlinger kan forekomme på i AT-vejledning:

’Et godt psykisk arbejdsmiljø – forebyg seksuel chikane’.

Hent pjecen fra Arbejdstilsynet og arbejdsmarkedets parter her (pdf)

Hvor går grænsen?

Seksuel chikane er et emne, som skal tages alvorligt. Tag snakken om, hvor grænsen går på jeres arbejdsplads.

Start snakken med dialogkort

For at forhindre seksuel chikane samt grænseoverskridende og krænkende adfærd på arbejdspladsen, er det vigtigt, at I får drøftet, hvor grænserne går netop hos jer. Download dialogkortene og gør det nemmere at tale om og forebygge seksuel chikane.

Om kampagnen