G� til hovedindholdet

Psykisk arbejdsmiljø - Spørgeguide

Spørgeguide til tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø.

Værktøjets anvendelse

Spørgeguiden er et hjælperedskab til den tilsynsførende til at indhente oplysninger om og komme i dialog med virksomheder om det psykiske arbejdsmiljø på tilsyn. Værktøjet er således ikke udarbejdet til virksomhedernes interne brug.

Den tilsynsførende vurderer i forhold til den konkrete virksomhed, hvilke spørgsmål i spørgeguiden det er relevant at stille virksomheden. Tilsvarende kan den tilsynsførende vælge at stille spørgsmål, som ikke er nævnt i spørgeguiden.

Spørgsmålene tager udgangspunkt i faktorer, som direkte eller indirekte er knyttet til den enkeltes arbejdsfunktion. Derved følger værktøjet Metodeudvalgets (udvalg fra 1994 bestående af arbejdsmarkedets parter) anbefalinger om, hvilke forhold i det psykiske arbejdsmiljø Arbejdstilsynet kan træffe afgørelse om.

Såfremt det vurderes, at der er helbredstruende forhold i det psykiske arbejdsmiljø på virksomheden, sender Arbejdstilsynet et udkast til afgørelse til virksomheden, hvor problemstillingen beskrives nærmere, og hvor virksomheden bliver hørt i forhold til beskrivelsen af problemet.

Spørgeguides til tilsyn

For yderligere information om værktøjets anvendelse henvises til "Brugen af spørgeguider ved tilsyn med psykisk arbejdsmiljø"

Tilsynsform: Psykisk arbejdsmiljø, Spørgeguide

Henter PDF