G� til hovedindholdet

Aktioner mod social dumping 2023

Resultaterne af Arbejdstilsynets indsats i landsdækkende fællesaktioner mod social dumping i 2023.

Resultaterne af Arbejdstilsynets indsats i landsdækkende fællesaktioner mod social dumping i 2023
Fælles kontrolaktion d. 1/2 21/3  11/5 17/5   23/8      
Antal besøgte arbejdssteder 35 34 37 34 31      
Antal besøgte virksomheder 66 54 58 30 45      
Besøg fordelt på branche
Bygge/anlæg 28 32 27 23 24      
Det grønne område 0 0 1 2 0      
Service, rengøring og restauration 0 0 0 7 5      
Industri 6 0 5 0 2      
Øvrige 1 2 4 2 0      
Virksomhedernes nationalitet
Danske 33 25 29 24 26      
Udenlandske 33 29 29 6 19      
Mulige straffesager ift.  RUT 6 5 8 1 2      
Antal arbejdsmiljøreaktioner
Danske virksomheder 21[1] 18[2] 13[3] 18[4] 14[2]      
Udenlandske virksomheder 8 5 1 4 13      

[1] Knap to tredjedele af reaktionerne er givet til danske virksomheder med primært udenlandske ansatte

[2] Godt halvdelen af reaktionerne er givet til danske virksomheder med primært udenlandske ansatte

[3] Knap halvdelen af reaktionerne er givet til danske virksomheder med primært udenlandske ansatte

[4] Alle reaktioner er givet til danske virksomheder med primært udenlandske ansatte

Henter PDF