G� til hovedindholdet

Aktioner mod social dumping 2017

Arbejdstilsynets resultater af de fælles aktioner med politi og SKAT mod social dumping i 2017.

Fælles kontrolaktion den 19/1 7/3  4/5  22/6  17/8  27/9   7/11 6/12 
Antal besøgte arbejdssteder 53 56 54 63 63 59 55 51
Antal besøgte virksomheder 61 73 53 78 57 53 60 69
Besøg fordelt på branche                
Bygge og anlæg 23 29 36 29 37 40 30 22
Service, rengøring og restauration 12 9 7 12 3 3 9 9
Det grønne område 1 4 2 3 11 10 5 4
Industri 11 9 7 3 6 0 6 2
Øvrige 7 5 2 16 6 6 5 14
Virksomhedernes nationalitet                
Danske 37 39 26 46 40 39 30 54
Udenlandske 24 34 27 32 17 14 30 15
Mulige straffesager ift. RUT 5 9 7 7 7 3 2 7
Antal arbejdsmiljøreaktioner                
Danske virksomheder 301 232 233 314 334 183 245 394
Udenlandske virksomheder 6 4 5 1 6 4 10 4

1 Tre fjerdedele af disse reaktioner er givet til danske virksomheder med primært udenlandske ansatte.
2 Hovedparten af disse reaktioner er givet til danske virksomheder med primært udenlandske ansatte
3 Knap to tredjedele af disse reaktioner er givet til danske virksomheder med primært udenlandske ansatte
4 Fire ud af fem reaktioner er givet til danske virksomheder med primært udenlandske ansatte.
5 Syv ud af 10 reaktioner er givet til danske virksomheder med primært udenlandske ansatte.

Resultatet af hver fællesaktion er udtryk for et enkelt nedslag og et øjebliksbillede på, hvordan arbejdsmiljøet og RUT konkret ser ud på et lille udsnit af virksomheder. Der kan ikke fra aktionernes resultater drages konklusioner på, hvordan billedet generelt er på arbejdsmarkedet.  

Henter PDF