G� til hovedindholdet

Aktioner mod social dumping 2014

Arbejdstilsynets resultater af de fælles aktioner med politi og SKAT mod social dumping i 2014.

Besøg på landsplan 5. marts 9. april 7. maj 17. juni 3. sep. 30. sep. 23. okt. 19. nov.
Antal besøgte arbejdssteder

92

 91  121  79  91  91  115  86
Antal besøgte virksomheder

156

 123  122  96  130  97  124  94
Besøg fordelt på branche              
Bygge og anlæg

 81

 77  4  68  81  72  31  44
Service og rengøring

1

 0  113  2  0  1  2  0
Det grønne område

 2

 3  0  3  2  2  4  31
Industri

 4

 4  0  1  4  3  0  0
Øvrige

4

 7  4  5  4  13  78  11
Virksomhedernes nationalitet              
Danske

 102

 75  118  48  73  62  101  68
Udenlandske

 51

 48  4  48  57  35  23  26
Mulige straffesager ift. RUT     5  0  16  9  8  1  6
Antal arbejdsmiljøreaktioner              
Danske virksomheder

 40

 47  107  45  48  54  89  55
Udenlandske virksomheder

 33

 26  1  31  28  27  3  19

Resultaterne af fællesaktionerne er udtryk for et enkelt nedslag og et øjebliksbillede på, hvordan arbejdsmiljøet og RUT konkret ser ud på et lille udsnit af virksomheder. Der kan ikke fra aktionernes resultater drages konklusioner på, hvordan billedet generelt er på arbejdsmarkedet.

De udenlandske virksomheder, som ikke var anmeldt i RUT, kan nu regne med en politianmeldelse og en efterfølgende bøde.

Henter PDF