G� til hovedindholdet

Arbejdstilsynets resultater på landsdækkende fællesaktioner

På de landsdækkende fællesaktioner kontrollerer Arbejdstilsynet, Skattestyrelsen og politiet arbejdssteder i hele landet, som fx byggepladser, landbrug og restauranter.

To tilsynsførende

Hvert år gennemfører myndighederne landsdækkende fællesaktioner på steder med mistanke om social dumping i udvalgte brancher. Det fleste år har der været gennemført 8 landsdækkende aktioner fordelt over året, men i 2020 har antallet dog været lavere end normalt, da det i en periode ikke var muligt at gennemføre aktionerne som følge af corona-pandemien.

Arbejdstilsynet kontrollerer på aktionerne, om virksomheder overholder de danske arbejdsmiljøregler, og om de har anmeldt sig korrekt i Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT).

Fra 2012 til og med 2022 har Arbejdstilsynet i alt besøgt 6.793 virksomheder, som i alt har fået 3.835 arbejdsmiljøreaktioner. Herunder kan du se de samlede resultater.

Tabel 2.0 Resultater af de 73 landsdækkende fællesaktioner 1. januar 2012 – 31. december 2022

Fælles kontrolaktion

2012-

2017

2018

2019

2020*

2021

2022

I alt

Besøg

Antal besøgte arbejdssteder

3.561

418

393

305

347

330

5.354

Antal besøgte virksomheder

4.628

464

475

325

439

462

6.793

Besøg fordelt på branche

Bygge/anlæg

2.071

224

233

200

224

237

3.189

Service, restauration og rengøring

717

88

71

33

41

19

967

Det grønne område2

354

20

23

19

22

22

460

Industri

154

30

27

18

21

32

282

Øvrige

265

56

39

35

39

20

454

Virksomhedernes nationalitet

Danske

2.973

307

267

191

244

251

4.233

Udenlandske

1.655

157

208

134

195

211

2.560

Mulige straffesager ift. RUT

Mulige straffesager ift. RUT

285

21

27

18

17

26

394

Antal arbejdsmiljøreaktioner

Danske virksomheder1

1.888

190

229

155

183

188

2.833

Udenlandske virksomheder

656

59

85

35

66

51

952

  • Mindst 1/4 af reaktionerne er givet til danske virksomheder, der har indlejet udenlandsk arbejdskraft.
  • 2 Landbrug, skovbrug mv.
  • * Der blev kun gennemført seks landsdækkende aktioner i 2020

Det fremgår af tabellen, at de udenlandske virksomheder i gennemsnit har fået færre reaktioner end de danske. Det skyldes bl.a. at en række af de besøgte danske virksomheder i vid udstrækning benytter sig af indlejet udenlandsk enkeltmandsvirksomheder uden ansatte. I de tilfælde går arbejdsmiljøreaktionerne derfor til den danske virksomhed.

Henter PDF