G� til hovedindholdet

Arbejdstilsynets resultater på landsdækkende fællesaktioner

På de landsdækkende fællesaktioner kontrollerer Arbejdstilsynet, Skattestyrelsen og politiet arbejdssteder i hele landet, som fx byggepladser, landbrug og restauranter.

To tilsynsførende

Hvert år gennemfører myndighederne landsdækkende fællesaktioner på steder med mistanke om social dumping i udvalgte brancher. Det fleste år har der været gennemført 8 landsdækkende aktioner fordelt over året, men i 2020 har antallet dog været lavere end normalt, da det i en periode ikke var muligt at gennemføre aktionerne som følge af corona-pandemien.

Arbejdstilsynet kontrollerer på aktionerne, om virksomheder overholder de danske arbejdsmiljøregler, og om de har anmeldt sig korrekt i Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT).

Fra 2012 til og med 1. halvår 2023 har Arbejdstilsynet i alt besøgt 7.001 virksomheder, som i alt har fået 3.923 arbejdsmiljøreaktioner. Herunder kan du se de samlede resultater.

Tabel 2.0 Resultater af de 73 landsdækkende fællesaktioner 1. januar 2012 – 30. juni 2023

Fælles kontrolaktion

2012-

2018

2019

2020*

2021

2022

1. halvår 2023

I alt

Besøg

Antal besøgte arbejdssteder

3.979

393

305

347

330

140

5.494

Antal besøgte virksomheder

5.092

475

325

439

462

208

7.001

Besøg fordelt på branche

Bygge/anlæg

2.295

233

200

224

237

110

3.299

Service, restauration og rengøring

805

71

33

41

19

7

974

Det grønne område2

374

23

19

22

22

3

463

Industri

184

27

18

21

32

11

293

Øvrige

321

39

35

39

20

9

463

Virksomhedernes nationalitet

Danske

3.280

267

191

244

251

111

4.344

Udenlandske

1.812

208

134

195

211

97

2.657

Mulige straffesager ift. RUT

Mulige straffesager ift. RUT

306

27

18

17

26

20

414

Antal arbejdsmiljøreaktioner

Danske virksomheder1

2.078

229

155

183

188

70

2.953

Udenlandske virksomheder

715

85

35

66

51

18

970

  • Mindst 1/4 af reaktionerne er givet til danske virksomheder, der har indlejet udenlandsk arbejdskraft.
  • 2 Landbrug, skovbrug mv.
  • * Der blev kun gennemført seks landsdækkende aktioner i 2020

Det fremgår af tabellen, at de udenlandske virksomheder i gennemsnit har fået færre reaktioner end de danske. Det skyldes bl.a. at en række af de besøgte danske virksomheder i vid udstrækning benytter sig af indlejet udenlandsk enkeltmandsvirksomheder uden ansatte. I de tilfælde går arbejdsmiljøreaktionerne derfor til den danske virksomhed.

Henter PDF