G� til hovedindholdet

Den fælles myndighedsindsats mod social dumping

Indsatsen mod social dumping har til formål at sikre, at arbejde i Danmark foregår efter danske regler.

Der har siden 2012 været afsat midler til en fælles myndighedsindsats for ordnede forhold på arbejdsmarkedet (social dumping), der skal sikre, at arbejde i Danmark foregår på ordentlige vilkår og efter danske regler.

Myndighedsindsatsen indebærer, at Arbejdstilsynet, Skattestyrelsen og politiet hvert år gennemfører landsdækkende og regionale fællesaktioner på steder med mistanke om social dumping og brug af illegal arbejdskraft i relevante brancher. Fx på byggepladser, landbrug, gartnerier, rengøring og restauranter.

På fællesaktionerne kontrollerer myndighederne virksomhedernes arbejdsmiljø og skatteforhold, og om de udenlandske medarbejdere har arbejds- eller opholdstilladelse.

Ud over fællesaktionerne iværksætter myndighederne hver især aktiviteter over for udenlandske virksomheder og arbejdstagere, når der fx er anmeldelser om, at forholdene ikke er i orden. Samtidig holder myndighederne tæt kontakt og underretter hinanden, hvis der på et kontrolbesøg er mistanke om lovbrud på en af de andre myndigheders område.

Myndighedsindsatsen har betydet, at kontrollen med udenlandske virksomheder er øget betydeligt over årene. Samarbejdet har samtidig gjort, at Arbejdstilsynet, Skattestyrelsen og politiet stadig bliver bedre til at understøtte hinandens myndighedsudøvelse og sikre en effektiv kontrol.

Se med her og bliv klogere på den fælles myndighedsindsats mod social dumping.

Finansiering

Der afsat midler til den fælles myndighedsindsats med Aftale om en fremtidssikret arbejdsmiljøindsats og indsats mod social dumping fra marts 2023. Herunder ses Arbejdstilsynets bevilling til den fælles myndighedsindsats mod social dumping.

Arbejdstilsynets midler til den fælles myndighedsindsats

 Mio. kr., 2023-pl

2022

2023

2024

2025

2026

I alt

112,1

112,1

112,1

112,1

112,1

Den styrkede myndighedsindsats tager afsæt i en samarbejdsaftale fra 2012 mellem Arbejdstilsynet, Skattestyrelsen og politiet. Aftalen, som senest er fornyet i 2024, findes her:

Samarbejdsaftale mellem Arbejdstilsynet, Skattestyrelsen og Rigspolitiet om en styrket og fokuseret myndighedsindsats over for ordnede forhold (social dumping) - pdf

Arbejdstilsynets indsats og resultater

Arbejdstilsynet fører tilsyn med, at udenlandske virksomheder overholder de danske arbejdsmiljøregler, og at de har anmeldt sig korrekt i Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT). Det sker både i forbindelse med myndighedernes fællesaktioner og Arbejdstilsynets daglige kontrol med udenlandske virksomheder.  

Få nyeste viden om indsatsen her:

Arbejdstilsynets resultater på landsdækkende fællesaktioner

Arbejdstilsynets reaktioner og besøg på udenlandske virksomheder

RUT - Tiltaleindstillinger og bødeforelæg

Den styrkede myndighedsindsats tager afsæt i en samarbejdsaftale fra 2012 mellem Arbejdstilsynet, Skattestyrelsen og politiet. Aftalen, som senest er fornyet i 2022, findes her:

Samarbejdsaftale mellem Arbejdstilsynet, Skattestyrelsen og Rigspolitiet om en styrket og fokuseret myndighedsindsats over for ordnede forhold (social dumping) - pdf

Indsats: Styrelsen for International Rekruttering og Integration

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) medvirker også i indsatsen på de aktioner, hvor der er beskæftiget flest tredjelandsborgere. SIRI bistår politiet med kontrol af tredjelandsstatsborgeres ret til ophold og arbejde i Danmark og vejleder om reglerne herom. På flere af de aktioner, som SIRI har deltaget i, er der truffet udenlandske arbejdstagere uden den fornødne ophold- og arbejdstilladelse. Det har betydet, at politiet har foretaget anholdelser.

Resultater fra politiet og Skattestyrelsen

Find viden om Skattestyrelsens og politiets resultater:

Politiets hjemmeside politi.dk

Skattestyrelsens hjemmeside sktst.dk

Henter PDF