Gå til hovedindholdet

RUT - Tiltaleindstillinger og bødeforlæg

Arbejdstilsynet kontrollerer, om udenlandske virksomheder har anmeldt sig korrekt i Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT).

To personer på byggeplads

Alle udenlandske virksomheder, der arbejder midlertidigt i Danmark, har pligt til at anmelde sig i Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT). På den måde sikres det, at myndighederne kan føre tilsyn med, at udenlandske virksomheder, som arbejder i Danmark, overholder de danske regler om fx arbejdsmiljø og skat.

Hvis Arbejdstilsynet konstaterer, at en udenlandske virksomhed ikke har foretaget en korrekt anmeldelse i RUT, udstedes et administrativt bødeforlæg. Arbejdstilsynet kan også udarbejde en indstilling til politiet om at rejse tiltale mod virksomheden og derudover orienteres Skattestyrelsen og politiet om forholdet.

I nedenstående tabel kan du se det samlede antal af tiltaleindstillinger, som Arbejdstilsynet har sendt til politiet fra 2012 til 1. halvår 2023 på grund af manglende eller mangelfuld anmeldelse til RUT, med anmodning om retslig tiltale. I tabellen kan du samtidig se antallet af administrative bødeforlæg, som Arbejdstilsynet har udstedt fra 1. juni 2013 som følge af regelændringer på udstationeringsområdet.

Antallet af tiltaleindstillinger og bødeforlæg ligger i 1. halvår 2023 relativt over niveau i forhold til de tidligere år, hvilket kan være eftervirkninger efter den særlige situation med covid-19 og periodevis nedlukning af samfundet.

Tabel 2.6 Tiltaleindstillinger og administrative bødeforelæg for manglende eller mangelfuld anmeldelse i RUT 2012 – 31. december 2022

 

2012-

2018

2019

2020

2021

2022

1. halvår 2023

I alt

Antal tiltaleindstillinger

1.572

136

104

97

195

130

2.235

Antal administrative bødeforelæg

1.438

232

218

243

269

155

2.555

I alt

3.010

368

322

339

464

285

4.790

 

Tvangsbøder

Arbejdstilsynet har fra 1. juli 2018 haft mulighed for at give virksomheder et strakspåbud om at anmelde sig til RUT og at pålægge den udenlandske virksomhed daglige tvangsbøder, hvis påbuddet ikke efterkommes. Virksomheden vil dagligt kunne få en bøde på mindst 1.500 kroner, indtil anmeldelsen sker.

Arbejdstilsynets seneste tal viser, at der fra 2018 til 1. halvår 2023 er sendt 1.394 strakspåbud og oprettet 171 sager, hvor det juridisk vurderes, om der er grundlag for at pålægge virksomheden tvangsbøder. Størstedelen af de virksomheder, som får et strakspåbud om anmeldelse til RUT, anmelder sig efterfølgende til RUT, og der bliver derfor kun givet ganske få tvangsbøder.

Register for udenlandske tjenesteydere (RUT)

Henter PDF