Gå til hovedindholdet

Indhold

Tilsynsprocedure for specialtilsyn

Denne tilsynsprocedure beskriver Arbejdstilsynets interne retningslinjer til tilsynsførende, der fører tilsyn med anmeldte ulykker og akutulykker, klager, erhvervssygdomme og kontrol af afgørelser. Tilsynsproceduren skal ses i sammenhæng med basistilsynsproceduren, der gælder alle tilsyn.

Kort overblik

Her er Arbejdstilsynets interne retningslinjer til tilsynsførende, der fører tilsyn med:

 • Anmeldte ulykker og akutulykker
 • Erhvervssygdomme
 • Klager
 • Kontrol af afgørelser

Tilsynsproceduren skal ses i sammenhæng med basistilsynsproceduren, der gælder ved
alle tilsyn.

Tilsyn med anmeldte ulykker og akutulykker

 • Om ulykkesundersøgelser

  Denne del gælder for tilsyn med anmeldte ulykker, som er kvoterede til tilsyn og akutulykker.

  Ved tilsyn med kvoterede ulykker og akutte ulykker skal du primært føre tilsyn med den ulykke, der er baggrunden for tilsynet.

  Tilsynet er som udgangspunkt anmeldt.

 • Inden tilsynet

  Forberedelse af tilsyn

  • Du eller en tilsynssupporter/ruteplanlægger skal som udgangspunkt anmelde tilsynet med den kvoterede ulykke, og hvis muligt, også tilsyn med en akutulykke.
  • Tilsynet skal, som udgangspunkt, anmeldes ved at ringe eller skrive til virksomheden.
  • Hvis besøget gennemføres i forlængelse af et grundtilsyn, skal der ikke laves en forudgående aftale/anmeldelse
 • Under tilsynet

  Indledende kontakt

  • Du skal tjekke om de relevante personer er tilstede, fx skadeslidte, vidner til ulykken og relevante ledelsesrepræsentanter.
  • Hvis de relevante personer ikke er tilstede, skal du undersøge, om det er muligt fx at lave en aftale med virksomheden om, at du ringer til den/de pågældende relevante personer.
 • Ulykkesanalyse og dialog om forebyggelse
  • Du skal lave en analyse af ulykken, herunder afdække hændelsesforløbet, sammen med relevante personer fra virksomheden.
  • Du kan bruge Arbejdstilsynets "Guide til læring af ulykker", med mindre virksomheden har brugt en anden tilgang, som du vil tage udgangspunkt i.
  • Du skal vurdere, om der på ulykkestidspunktet var en overtrædelse af arbejdsmiljøloven.
  • Du skal have en dialog med virksomheden om forebyggelse af den konkrete ulykke.
  • Du skal have en dialog om generel forebyggelse af ulykker, med mindre det ikke giver mening.
  • Du skal informere virksomheden om, at sagen overdrages til juridisk vurdering af strafspørgsmålet, med mindre andet er aftalt med juristen.
 • Særligt for akutulykker

  Tilsyn med akutulykke

  • Du skal vurdere, hvordan det er muligt at gennemføre ulykkesundersøgelsen, evt. i samarbejde med politiet.
  • Du skal vurdere, hvilke sikkerhedsforanstaltninger der skal træffes, inden arbejdet må genoptages.
  • Du skal vurdere om, der er behov for psykisk førstehjælp, og i så fald om virksomheden har iværksat effektiv psykisk førstehjælp.
  • Du skal kontakte den ansvarlige tilsynschef umiddelbart efter ulykkesundersøgelsen, som skal vurdere behovet for opfølgning.

Tilsyn med erhvervssygdomme

 • Om tilsyn med erhvervssygdomme

  Denne del gælder for tilsyn med erhvervssygdomme.

  Undersøgelse af erhvervssygdomme kan ske i forbindelse med et andet tilsyn.

  Tilsynet er som udgangspunkt uanmeldt.

 • Forberedelse og gennemførelse af tilsyn med erhvervssygdomme
  • Du skal orientere dig i den (eller de) anmeldte erhvervssygdom(me), der skal føres tilsyn med og anvende dette som baggrundsinformation til dit tilsyn.
  • Du har tavshedspligt, hvilket betyder, at du ikke må fortælle virksomheden eller andre, at du undersøger en anmeldt erhvervssygdom.
  • Du skal undersøge om den type påvirkninger, der er nævnt i anmeldelserne, forekommer på virksomheden.

Tilsyn med klager over arbejdsmiljøforhold

 • Undersøgelse af klage
  • Du skal undersøge det arbejdsmiljøproblem, som klagen handler om.
  • Du har tavshedspligt, hvilket betyder, at du ikke må fortælle virksomheden eller andre, at du undersøger en klage.
 • Om tilsyn med klager

  Denne del beskriver Arbejdstilsynets interne retningslinjer til tilsynsførende, der undersøger klager, som Arbejdstilsynet har modtaget.

  Undersøgelse af klager kan ske i forbindelse med et andet tilsyn.

  Tilsynet er som udgangspunkt uanmeldt.

Kontroltilsyn

 • Om kontrol af afgørelser

  Denne del beskriver Arbejdstilsynets interne retningslinjer til tilsynsførende, der fører tilsyn med, om konkrete afgørelser er efterkommet.

  Kontroltilsyn gennemføres kun i de tilfælde, hvor det er vurderet at være nødvendigt, eller hvis det fremgår af andre procedurer, at der skal gennemføres kontroltilsyn.

  Kontroltilsynet er som udgangspunkt uanmeldt.

 • På kontroltilsyn

  Du skal kontrollere om en konkret afgørelse er efterkommet ved at undersøge de samme forhold, som afgørelsen handler om, og vurdere om der er behov for opfølgning:

  • Hvis virksomheden har efterkommet afgørelsen, skal du ikke foretage dig yderligere.
  • Hvis afgørelsen er delvist efterkommet, skal du vurdere, om der skal afgives ny afgørelse.
  • Hvis virksomheden ikke har gjort noget for at efterkomme afgørelsen, skal du videregive sagen til en jurist. Du skal oplyse virksomheden om dette og varsle at det kan resultere i afgivelse af en bøde.

Ansvarlige afdelinger i Arbejdstilsynet

Tilsyn med anmeldte ulykker og akutulykker: Kontoret for ulykker og erhvervssygdomme
Tilsyn med erhvervssygdomme: Kontoret for ulykker og erhvervssygdomme
Tilsyn med klager over arbejdsmiljøforhold: Kontoret for analyse og metode
Kontroltilsyn: Kontoret for analyse og metode

Tilsynsproceduren er gældende fra: 1. juli 2022

Indhold

Indhold

Henter PDF