De 5 faser i trivselsprocessen

Arbejdet med trivsel er en proces med flere faser. Hvis I vil sikre, at arbejdspladsen kommer igennem en god proces, der kan føre til forandring, skal I huske at overveje alle faserne.

1. Forarbejde

I denne fase tager I stilling til, hvad I vil opnå med jeres trivselsproces og hvilke ressourcer, der er til rådighed.

I sikrer, at der er den nødvendige opbakning fra alle på arbejdspladsen.

I planlægger også, hvordan arbejdet skal foregå, hvem der skal være drivkraft, og hvor omfattende indsatsen skal være.

Forarbejde

2. Kortlægning

Kortlægning drejer sig om at få indblik i, hvordan det står til med trivslen på jeres arbejdsplads.

Til at undersøge det kan I fx vælge at bruge spørgeskemaer eller dialogmetoder.

Det drejer sig om at vælge en metode, der passer til jeres arbejdsplads og giver jer indsigt i, hvad der er af problemer og muligheder på arbejdspladsen.

Kortlægning

3. Planlægning af aktiviteter

På baggrund af den viden, som kortlægningen gav, tager I i denne fase stilling til, hvilke områder, der skal gøres noget ved.

I beslutter jer for, hvad I gerne vil opnå og finder frem til, hvilke aktiviteter, der kan føre arbejdspladsen derhen.

Planlægning

4. Gennemførelse

I denne fase indfører I de nye aktiviteter. Her skal de relevante medarbejdere og ledere deltage i at få de nye aktiviteter gjort til en del af hverdagen.

Gennemførsel

5. Evaluering

Her samler I op på, hvilken betydning indsatsen har haft.

I ser på, om I har opnået det, I gerne ville, eller hvor langt I er nået i den rigtige retning.

I gør status og diskuterer, hvad I kan lære til det videre arbejde med at skabe trivsel på jeres arbejdsplads.

Evaluering

Faserne fungerer som et redskab til at styre trivselsprocessen. Arbejdet falder ikke nødvendigvis i den rækkefølge som faserne viser, og I kan have behov for at bevæge jer frem og tilbage mellem de forskellige faser.

 

Læs også 

Trivsel er et fælles ansvar