Gå til hovedindholdet

Forebyg ulykker i glat føre

I vintre med meget sne og frost sker op til 3.000 arbejdsulykker på grund af glat føre. Ulykkerne resulterer typisk i brækkede arme og ben, kraftige forstuvninger og i nogle tilfælde skader på hovedet – for eksempel kraniebrud.

Hvordan sker ulykkerne

Vi ved det godt – veje og fortove bliver glatte, når kulden sætter ind. Alligevel fortsætter mange deres arbejde som hidtil. Det resulterer i mange glatføreulykker. 

De fleste glatføreulykker sker, fordi ansatte glider, når de går på veje og fortove, der ikke er saltet eller gruset. Men ulykkerne sker på alle udendørs arealer.

Det er i høj grad hjemmehjælpere, postbude, chauffører og ansatte på byggepladser, der kommer galt afsted.

Sådan kan I forebygge

 • Alle virksomheder skal rydde sne og gruse eller salte alle de steder, hvor folk færdes – fx veje, indkørsler, fortove og udendørs arealer og trapper
 • Følg med i vejrudsigten og sørg for, at der er ryddet og saltet allerede, når de første ansatte møder ind, fx ved at gøre det aftenen før
 • Sørg for, at veje og pladser er jævne, fri for genstande og installationer mv., så det er let at rydde sne
 • Husk at sikre ordentlig belysning af adgangsveje, transportveje, færdselsarealer og arbejdssteder, så man også i mørke kan orientere sig om, hvor det måtte være glat
 • Sørg så vidt muligt for at veje og pladser er opbygget, så de er afvandet, når det bliver frostvejr

Lav gerne en beredskabsplan. Den kan fx beskrive:

 • Hvor på arbejdspladsen, der skal laves glatføreforanstaltninger
 • Hvilke foranstaltninger, der skal laves, og at der står salt, grus og snerydningsudstyr klar
 • Hvornår det skal gøres, og hvem der har opgaven
 • Hvornår og hvordan de ansatte skal instrueres i, hvordan de skal forholde sig ved glat føre

Virksomheder med skiftende arbejdssteder

 • Virksomheder, der har ansatte inden for hjemmepleje, udbringning af post, godstransport, renovation og andre med kørselsopgaver skal tænke på at forebygge glatføreulykker, når de arbejder uden for virksomhedens eget område.
 • De ansatte skal være klar over, hvordan de skal udføre opgaver på steder, hvor der er glat, fx når de skal hente dagrenovation, hvor der ligger sne og is. Virksomheden har nemlig altid ansvaret for, at dens ansatte ikke kommer til skade på grund af vinterglatføre.
 • Virksomheden er ofte nødt til at samarbejde med sine kunder, andre virksomheder eller vejmyndighederne om at bekæmpe glatføreulykkerne.

Eksempler på glatføreulykker

Chauffør

En distributionschauffør faldt og forstuvede sin ryg under aflæsning af varer hos en kunde på grund af sneglat underlag. Det var ikke sørget for snerydning på aflæsningsstedet.

Hjemmehjælper

Hjemmehjælperen var hos en borger i egen bolig. Hun gled på en rist i indgangen til lejligheden. Den var våd og glat på grund af sne og is. Hjemmehjælperen faldt på højre side ind i lejligheden og kom til skade flere steder.

Truckfører

En truckfører var på vej over en udendørs plads til en hal for at hente en skovl. Uden for porten til hallen lå der is og sne. Isen var dannet ved, at sneen smeltede af køretøjerne, der er inde i hallen, vandet var løbet ud under porten og frosset. Der var saltet samme morgen, men ikke gruset. Truckføreren gled og slog sig og fik længere tids sygefravær.

Bygge og anlæg

En håndværker kom gående på byggepladsen med hænderne fulde af værktøj. Der var is på jorden ned ad en skråning, så håndværkeren gled og slog baghoved, nakke og ryg på den frosne jord.

Renovation

En renovationsmedarbejder gled på en isglat vej, der ikke var ryddet for sne. Medarbejderen faldt på højre skuldre og arm. Efter faldet kan medarbejderen ikke løfte sin arm over vandret højde, og han skal muligvis opereres.

Henter PDF