Gå til hovedindholdet

Forebyg ulykker med håndværktøj og håndmaskiner

Der sker mange ulykker ved brug af håndværktøj og håndholdte maskiner, som primært medfører alvorlige skader på især fingre og hænder. Nogen har også invaliditet til følge.

De manuelle håndværktøjer, dvs. de værktøjer der ikke har nogen mekanisk kraft som fx el og tryk-luft, rummer risici, der giver anledning til de fleste skader. Dette gælder især knive, hobbyknive, hamre, samt brug af håndværktøj på skarpe materialer som eksempelvis ved afgratning af tynde metalplader.

De mekaniske håndværktøjer er udstyret med en energikilde, typisk el og trykluft. Også her er risici især knyttet til de skærende og stikkende håndværktøjer.

Hvordan sker ulykkerne

De farlige situationer opstår især,

  • når man anvender værktøjet til andet end dets formål
  • når det er af en ringe kvalitet eller dårlig vedligeholdt
  • når værktøj opbevares uhensigtsmæssigt eller ligger i vejen, hvor man skal udføre sit arbejde
  • når værktøjet ”smutter”, går i stykker, tabes eller det rammer forkert

Risikoen for ulykker bliver større

  • hvis håndværktøjet bruges af personer med en mangelfuld læring i god arbejdsteknik
  • hvis de personer, der anvender håndværktøjet har travlt, er trætte eller på anden måde er i en belastet situation
  • hvis håndværktøjet ikke er vedligeholdt
  • hvis kvaliteten af værktøjet er for ringe

Håndværktøjer har således både en teknisk risiko og en anvendelsesmæssig risiko.

De farlige situationer og forværrende forhold er typisk ikke tilstede hele tiden, men kan optræde midlertidigt og i forskellige kombinationer. Derfor er det vigtigt, at man handler i virksomheden, når risikoforhold opstår. Og det er vigtigt at have en god kultur i virksomheden, så man rent faktisk får fjernet eller forebygget risikoforhold - inden ulykken sker.

De vigtigste AT-vejledninger

Arbejde med motorkædesave – AT-vejledning B.5.1.1

Vejledningen handler om, hvordan man kan tilrettelægge og udføre arbejde med håndholdte motorkædesave, så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig.

De vigtigste bekendtgørelser

Anvendelse af tekniske hjælpemidler - Bekendtgørelse 428 - 2022 - med senere ændringer

Indretning af tekniske hjælpemidler - Bekendtgørelse 429 - 2022 - med senere ændringer

Henter PDF