Gå til hovedindholdet

Forebyg ulykker på grund af iltmangel

Der sker ganske få ulykker på grund af manglende ilt. Til gengæld er ulykkerne ofte alvorlige og dødelige.

Hvordan sker ulykkerne

De farlige situationer opstår

  • ved dykkerarbejde og ved arbejde nær vand eller på vand, hvor man kan risikere at falde i vandet og drukne
  • ved arbejde i en brønd, en gyllebeholder, en kloak, en tank eller andre steder, hvor ilten kan forsvinde, eller stedet kan blive fyldt med kuldioxid, svovlbrinte og lignende
    steder, hvor der udvikles røg fx ved brand, afbrænding og anden røgudslip
  • ved arbejde, hvor man risikerer at blive begravet af jord, sand, spåner eller andre materialer
  • hvis man får noget eller har noget rundt om halsen fx en ledning eller en maskindel
  • hvis man udsættes for vold ved kvælning

Risikoen for ulykker bliver større

  • hvis man ikke har tilstrækkelig erfaring til at udføre opgaverne
  • hvis man ikke kender til de risici, der er ved arbejdet
  • hvis man ikke er bevidst om de farlige situationer, der kan opstå

Udstyr og sikkerhedsforanstaltninger skal også være i orden, og der skal være kontrol og overvågning af dem, der udfører opgaverne, for ellers kan det også føre til en ulykke.

De farlige situationer og forværrende forhold er typisk ikke tilstede hele tiden, men kan optræde midlertidigt og i forskellige kombinationer. Derfor er det vigtigt, at man handler i virksomheden, når risikoforhold opstår. Og det er vigtigt at have en god kultur i virksomheden, så man rent faktisk får fjernet eller forebygget risikoforhold - inden ulykken sker.

De vigtigste AT-vejledninger

Gravearbejde - AT-vejledning D.2.13

Vejledningen handler om, hvordan man planlægger gravearbejde, afstiver rendegrave til fx forsyningsledninger og udgraver til byggegruber samt om, hvordan grave-arbejde ved byggegruber og rendegravning kan udføres forsvarligt.

Biologisk og kemisk påvirkning ved losning af industrifisk - AT-vejledning 9.3.2

Vejledningen handler om sundhedsfaren ved og retningslinjer for losning af industrifisk på skibe i havn.

Anlæg til flydende husdyrgødning (gylleanlæg og ajlebeholdere) - AT-anvisning 2.6.1.1

Vejledningen handler om, hvordan man kan opfylde kravene til indretning og anvendelse af anlæg til flydende husdyrgødning (gylleanlæg).

Tømning, vedligeholdelse og reparation af spånsiloer – AT-vejledning D.2.10

Vejledningen handler om, hvordan tømning, vedligeholdelse og reparation af spånsiloer kan foregå, så ingen bliver fanget under spånmængder, der styrter eller skrider ned.

De vigtigste bekendtgørelser

Arbejdets udførelse - Bekendtgørelse 1839 - 2023

Henter PDF