Gå til hovedindholdet

Forebyg ulykker med sprinkleranlæg

Retningslinjer som skal forebygge ulykker ved vedligeholdelse, reparation og kontrol af sprinkleranlæg.

Et sprinkleranlæg brød i brand under Magasin i Lyngby den 19. maj 2014, og 16 personer blev kørt på hospitalet. Som følge af ulykken har Arbejdstilsynet udarbejdet nogle retningslinjer, som skal forebygge ulykker ved vedligeholdelse, reparation og kontrol af sprinkleranlæg.

Retningslinjerne er møntet på de personer, der vedligeholder, reparerer og gennemfører periodiske kontroller af sprinkleranlæg. Men det er ejerens ansvar bl.a. at sørge for, at de vand-/lufttanke, der forsyner sprinkleranlægget, bliver kontrolleret efter Arbejdstilsynets regler om tryktanke. I reglerne er der krav om dels en godkendelse af tankene fra et inspektionsorgan, dels periodiske kontroller.

Arbejdstilsynet anbefaler desuden, at ejeren forebygger brand- og eksplosionsfare ved at sørge for:

  • At tanken bliver udluftet med jævne mellemrum for at holde brintindholdet under eksplosionsgrænsen.
  • At tanken bliver udluftet, før den bliver åbnet eller tømt.
  • At der er passende ventilation i det rum, hvor tanken er opstillet.
  • At der er eksplosiometre til rådighed for de personer, som udfører besigtigelse, især ved den indvendige besigtigelse af tanke.

Retningslinjerne gælder for sprinkleranlæg, hvor vandforsyning sker fra tryktanke, der er indrettet med offeranoder.

Henter PDF