Gå til hovedindholdet

Arbejd sikkert i landbruget

God planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet kan afhjælpe mange af de alvorlige ulykker, der hvert år sker i landbruget. Læs mere her, og find materiale om, hvordan du arbejder sikkert med kvæg og svin, maskiner, halmballer, arbejde i højden og gylle.

Landmand står ved ko

Fokus på sikkerhed i landbrug

Landbrug er en af de brancher med flest ulykker, og der er mange alvorlige ulykker med store konsekvenser både for virksomhederne og den tilskadekomne. I perioden 2017-2022 har 33 personer mistet livet, mens de var på arbejde i landbrug og skovbrug.

"Landmænd er ofte erfarne ledere, som, med lidt bedre tilrettelæggelse af arbejdet, kan forebygge de alvorlige ulykker. Der bør være en plan, hvor sikkerhed er tænkt ind i alle opgaver på gården, og hvor de medarbejdere, der skal udføre arbejdet, er oplært og instrueret i opgaven,"

- fortæller tilsynsførende Karsten Zacho, der har 15 års erfaring med at undersøge ulykker og føre tilsyn med sikkerhed i landbruget.

Alle ulykker kan forebygges

I Arbejdstilsynet har vi særligt fokus på fem af de mest udbredte risikofaktorer i landbruget. Fælles for de fem risikofaktorer er, at de alle kan forebygges. 

Find mere information her

Arbejd sikkert med kvæg og svin

Arbejd sikkert med maskiner

Undgå fald, når du arbejder i højden

Sikkerhed, når du arbejder med gylle

Undgå ulykker med bigballer

 

Henter PDF