Gå til hovedindholdet

Unge mellem 18 og 24 år

Når unge kommer ud på arbejdsmarkedet, er der mange ting, som de skal gøre for første gang. Og derfor er det vigtigt, at de fra starten bliver hjulpet til at udføre deres arbejde uden risici for deres helbred og sikkerhed, ikke kun for deres egen skyld men også af hensyn til deres kollegaer.

Det skal du gøre som arbejdsgiver

Som arbejdsgiver har du pligt til at sikre, at unge bliver oplært og instrueret i deres arbejde. Desuden skal du sørge for, og at der bliver ført tilsyn med, at de udfører arbejdet, sådan som de er blevet oplært og instrueret i det.

Oplæring

Arbejdsmiljøreglerne stiller ikke noget mindstekrav til oplæringens form eller varighed. Det afgørende er, at oplæringen skal gør den unge i stand til at udføre sit arbejde uden risiko for sikkerhed og sundhed. Men det er vigtigt, at der omkring den unge er en kultur, hvor det er legitimt at spørge efter råd og vejledning, hvis der opstår tvivl om, hvordan arbejdet skal udføres e.l.

Oplæringen skal passe til den konkrete arbejdsopgave, arbejdets art og den enkelte unges forudsætninger. Forudsætninger kan bl.a. være den unges uddannelse, sproglige færdigheder og alder.

Oplæring og instruktion skal navnlig ske i forbindelse med ansættelsen, men også ved forflyttelse eller ændring af arbejdsopgaverne, ved indførelse eller ændring af arbejdsudstyr og indførelse af ny teknologi.

Vælg den rigtige medarbejder til oplæring

Det er en god idé at tænke grundigt over, hvem der skal være ansvarlig for oplæringen, for denne medarbejder er med til at skabe både gode og dårlige vaner hos den unge. Inden du udvælger den ansvarlige, bør du overveje både vedkommendes faglige, pædagogiske og arbejdsmiljømæssige evner. Desuden er det vigtigt, at vedkommende kender dine forventninger til oplæringen.

Instruktion

Du skal som arbejdsgiver sørge for, at den unge bliver instrueret i sine arbejdsopgaver. Instruktion er typisk en målrettet besked eller en ordre om, hvordan den unge skal udføre bestemte faser i sit arbejde. Behovet for instruktion kan man bl.a. vurdere ud fra:

 • Hvilke risici og belastninger der er i den unges arbejdsmiljø
 • Hvordan risici og belastninger er forebygget
 • Hvilken viden den unge har om at udføre sit arbejde forsvarligt.

Tilsyn

Som arbejdsgiver skal du føre tilsyn med, at den unge udfører arbejdet på den måde, som vedkommende er blevet oplært og instrueret i. Desuden skal du via tilsynet følge op på, om den måde, den unge er blevet oplært i at arbejde på, nu også er den mest optimale i forhold til sikkerhed og sundhed.

Gode råd til dig som arbejdsgiver

 1. Indfør en fast procedure for oplæring og instruktion af unge medarbejdere. Det må aldrig være tilfældigt, hvordan de unge bliver oplært og instrueret. Inddrag også arbejdsmiljøorganisationen i planlægningen.
 2. Udpeg en ansvarlig for oplæring, instruktion og tilsyn med de unge medarbejdere. Lav eventuelt et tjekskema over det, han skal oplære de unge i.
 3. Vær gode forbilleder for de unge, for de lærer af det, som deres ledere og kolleger gør.
 4. Vurdér, hvad de unge kan og ikke kan, og hvad de skal oplæres i. Se både på faglige og personlige kompetencer, erfaring og uddannelse.
 5. Tjek de unges arbejdsmiljø, inden de går i gang med at arbejde. Er maskiner og arbejdsstedet forsvarligt indrettet, og er der de rigtige hjælpemidler tilstede?
 6. Gør det klart for de unge, at du ikke forventer højt tempo og høj kvalitet i arbejdet med det samme. Unge har ofte et stort behov for at vise, at de lever op til forventningerne, og arbejder derfor måske for hurtigt og tager chancer, der kan føre til ulykker. Der skal være tid til læring.
 7. Før tilsyn med, om de unge følger instruktionen, og om arbejdsgangene er forsvarlige. Ret fejlene, hvis noget er misforstået.
 8. Sørg for, at unge medarbejdere ikke arbejder alene, før de er fortrolige med deres arbejdsopgaver.
 9. Hold en samtale med hver enkel unge medarbejder og spørg, om oplæringen har været god nok, men giv også gerne feedback på, hvordan han klarer sine opgaver.

Oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdet - AT-vejledning 1.7.1

Det kan du selv gøre som ung medarbejder

Når du som ung starter på en ny arbejdsplads, har du krav på at få en ordentlig oplæring. Sørg for at stille spørgsmål. Hvis du er i tvivl, så bed om at få instruktionen gentaget. Det kan være, at du undrer dig over nogle ting, som andre tager for givet. Det kan også være, at man gør tingene på en anden måde på den arbejdsplads, du er blevet ansat, end du har lært på skolen.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt reglerne bliver overholdt, kan du altid spørge eller gå til din leder eller arbejdsmiljørepræsentant.

Hvad kan du gøre, hvis reglerne ikke bliver overholdt

Alle arbejdspladser med ansatte er omfattet af arbejdsmiljølovgivningen. Det betyder, at der er bestemte regler om arbejdsmiljø, som arbejdspladsen skal overholde. Arbejdsmiljøreglerne skal sikre, at medarbejdere kan udføre deres arbejde uden risici for deres sikkerhed og sundhed.

Hvis du oplever, at reglerne ikke bliver overholdt på din arbejdsplads, så kan du: 

 • Gå til din arbejdsmiljørepræsentant
 • Tal med din leder
 • Søg støtte hos dine kollegaer.

Eleverne er på banen i Comwell - få inspiration fra andre

Børn og unge under 18 år - om reglerne for børn og unges arbejde, når de er under 18 år

Henter PDF