Gå til hovedindholdet

Løft, træk, skub og bæring

Manuel håndtering omfatter alle former for flytning af byrder, der helt eller delvist udføres med muskelkraft - fx løft, træk, skub og bæring.

Løft, træk, skub og bæring forekommer inden for mange brancher og i forskellige typer af job. Der findes en række risici for muskel- og skeletbesvær, når det gælder løft, træk, skub og bæring. På denne side kan du læse mere om dem og om, hvordan du som arbejdsgiver eller medarbejder kan forebygge muskel- og skeletbesvær.

Tunge løft

Når man skal finde ud af, om et løft anses som sundhedsskadeligt, skal man tage udgangspunktet byrdens vægt og dens afstand fra ryggen under løftet (rækkeafstanden). Tunge enkelte løft kan i sig selv medføre risiko for akut fysisk overbelastning, men mange gentagne løft over en dag kan også udgøre en risiko for muskel- og skeletbesvær.   

Kroppen bliver mere belastet:

  • Hvis man løfter langt fra kroppen
  • Hvis man løfter over skulderhøjde
  • Hvis ryggen er bøjet eller vredet under selve løftet
  • Hvis byrden er uhåndterlig, fx glat eller stor.

Belastende træk og skub

Belastende træk og skub kan fx forekomme, som start på et løft, hvor byrden trækkes frem, eller hvis man skal håndtere kørende tekniske hjælpemidler, fx palleløftere, på skråt, ujævnt eller forskudt underlag. Det kan også være, hvis der er mange igangsætninger, opbremsninger eller ændringer af retning med kørende tekniske hjælpemidler, særligt hvis underlaget giver stor køremodstand, eller hvis hjulene på det kørende tekniske hjælpemidler er for små eller ikke er vedligeholdt.

Bæring

Bæring forekommer, når man holder en byrde løftet i længere tid. Man bør så vidt muligt undgå at bære byrder. Hvis man bærer en byrde, mens man går over en afstand på mere end ca. 2 m, skal den maksimale vægt nedsættes væsentligt. Bæring på trapper er særligt belastende og rummer desuden risiko for uventede belastninger og ulykker, fx hvis man snubler. Et almindeligt trappetrin svarer til en bæreafstand på ca. 1 m. Det er vigtigt at begrænse vægten mest muligt ved arbejde, der er forbundet med bæring af byrder.

Det skal du gøre som arbejdsgiver

For at forebygge, at dine medarbejdere bliver overbelastede af løft, træk, skub eller bæring, skal du sørge for en forsvarlig planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet ved:

  • At dine medarbejdere har egnede tekniske hjælpemidler til deres rådighed, fx sækkevogne eller rullebord til træk, skub og bæring. At udstyret både egner sig til byrderne, til de steder, hvor arbejdet foregår, og til den medarbejder, der udfører opgaven.
  • At dine medarbejdere ikke skal flytte samme ting flere gange end højst nødvendigt. 
  • At færdselsvejene er plane, skridsikre, uden rod eller ujævnheder som fx trin eller huller, og at de er ordentligt belyste.

Forebyggelse i 3 plan - hvordan du som arbejdsgiver også kan forebygge muskel- og skeletbesvær hos dine medarbejdere

Det kan du selv gøre som medarbejder

Du kan som medarbejder selv være med til at forebygge muskel- og skeletbesvær ved at bruge de tekniske hjælpemidler, som din arbejdsgiver skal sørge for til dine arbejdsopgaver, fx sækkevogne eller rulleborde. Det er vigtigt, at du bruger de rigtige hjælpemidler til dine forskellige opgaver, så du bliver aflastet mest og bedst muligt. Og du skal følge den instruktion og oplæring du har modtaget.

Arbejdstilsynets vejledninger

Løft, træk og skub - AT-vejledning D.3.1

Arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær - AT-vejledning D.3.4

Andre materialer

Fakta om tunge løft - BAU Jord til Bord - pdf

Fakta om skub og træk - BAU Jord til Bord - pdf

Bevar ryggen - BAU Transport og Engros

MSB forebygger vi i fællesskab - BAU Jord til Bord

MSB spørgeskemaet: Fra beslutning til handling - En guide til arbejdsmiljøudvalget - BAU Jord til Bord - pdf

Tunge løft - Gode løsninger - BFA Industri

De vigtigste regler

Løft, træk og skub - AT-vejledning D.3.1

Manuel håndtering - Bekendtgørelse 1164 - 1992

Henter PDF