G� til hovedindholdet

Skærmarbejde

Afhængigt af arbejdets intensitet findes der forskellige risici for muskel- og skeletbesvær, når det gælder skærmarbejde. Læs mere om disse og om, hvordan du som arbejdsgiver eller medarbejder kan forebygge muskel- og skeletbesvær.

Skærmarbejde forekommer inden for flere forskellige brancher og i mange typer af job. Arbejde med skærmenheder kan være arbejde med stationære computere, bærbare computere, touchskærme, tablets og mobiltelefoner, men det kan også være arbejde med andre skærme med elektroniske displays til visning af tekst, tal, billeder, grafer mv.

I skærmbekendtgørelsen er der særlige regler, der finder anvendelse, når den enkelte ansatte arbejder ved en skærmenhed regelmæssigt og i en ikke ubetydelig del af sin normale arbejdstid.

Ved regelmæssigt skærmarbejde forstås, at arbejdet har en tilbagevendende karakter og udføres med en vis hyppighed over en periode og ikke kun lejlighedsvist. Vurderingen af, om skærmarbejdet udføres regelmæssigt, skal derfor vurderes i en tidsmæssig kontekst og sammenhæng. Det vil som udgangspunkt være sådan, at arbejde ved skærm i en periode på ca. 2 måneder vil betyde, at det skal vurderes, om der bliver udført skærmarbejde regelmæssigt i perioden.

Ved en ikke ubetydelig del af den normale arbejdstid forstås, at arbejdet ved skærm udgør mere end 2 dages arbejde om ugen som et gennemsnit set over en måned. Ved en arbejdsdag forstås arbejde i 7,4 timer.

Hvis skærmarbejdet er omfattet af de særlige bestemmelser i skærmbekendtgørelsen, gælder der særlige krav til arbejdsudstyret, inventar og arbejdspladsens indretning, krav til variation i arbejdet og pauser samt krav til øjenundersøgelse og skærmbriller.

De fysiske belastninger ved skærmarbejde er forskellige afhængigt af arbejdet, der bliver udført. Høj intensitet og fastlåste arbejdsstillinger i arbejdet øger belastningen. Arbejde med høj intensitet kan fx være taste-, klikke- og scrolle bevægelser med høj frekvens. Jo større de fysiske belastninger er og jo længere tid, der arbejdes ved skærmen, desto højere er risikoen for gener i nakke, skuldre og arme, samt forbigående gener for øjnene og synet fx “grusfornemmelse” og træthed i øjnene eller hovedpine.

Det skal du gøre som arbejdsgiver

For at forebygge muskel- og skeletbesvær i forbindelse med skærmarbejde, skal du sørge for, at skærmarbejdspladserne er indrettet og forsynet med inventar, så dine medarbejdere kan udføre arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Det kan fx gøres ved at sørge for, at dine medarbejdere har mulighed for at variere arbejdsstillinger og ikke bliver tvunget til at arbejde i fastlåste arbejdsstillinger. Yderligere kan du give dine medarbejdere mulighed for at skifte mellem forskelligt udstyr.

Arbejder dine medarbejdere ved skærm i en regelmæssig og ikke ubetydelig del af arbejdstiden, skal du være opmærksom på, at der gælder særlige krav til bl.a. arbejdsudstyret, inventar og arbejdspladsens indretning samt øjenundersøgelser. Du kan læse mere om disse krav i AT-vejledning om skærmarbejde.

Skærmarbejde - AT-vejledning D.2.3

Skærmbriller

Medarbejdere, der arbejder en regelmæssig og ikke ubetydelig del af arbejdstiden ved skærm, har ret til en passende undersøgelse af øjne og syn.

Undersøgelsen skal foretages af en optiker eller en øjenlæge. Det er dig som arbejdsgiver, der skal betale for undersøgelsen, der så vidt muligt skal foregå inden for normal arbejdstid. Har medarbejderen brug for skærmbriller, har du som arbejdsgiver pligt til at sørge for, at den ansatte som minimum får udleveret standardstel, -glas eller kontaktlinser uden omkostninger for den ansatte.

Forebyggelse i 3 plan - hvordan du som arbejdsgiver også kan forebygge muskel- og skeletbesvær hos dine medarbejdere

Det kan du selv gøre som medarbejder

Du kan som medarbejder selv være med til at forebygge muskel- og skeletbesvær ved så vidt muligt at variere dine arbejdsstillinger og -bevægelser, skift fx mellem forskellige siddestillinger og hvis muligt mellem siddende og stående arbejde. Hvis din arbejdsgiver har stillet forskellige typer af indlæsnings- og pegeudstyr (dvs. mus, rullemus, pegeplade mv) til rådighed til dine arbejdsopgaver, kan du også variere mellem disse. Det er vigtigt, at du bruger det rigtige udstyr til dine forskellige opgaver, så du bliver aflastet mest og bedst muligt.

Andre materialer

Skærmarbejde - BFA Industri

Krop & Kontor - BFA Velfærd og Offentlig administration og BFA Handel, Finans og Kontor

De vigtigste regler

Arbejde ved skærmterminaler - Bekendtgørelse 1108 - 1992

Skærmarbejde - AT-vejledning D.2.3

Faste arbejdssteders indretning - Bekendtgørelse 835 - 2023

Faste arbejdssteders indretning - Ændringsbekendtgørelse 1856 - 2023 - Retsinformation

Arbejdspladsens indretning og inventar - AT-vejledning A.1.15

Arbejdets udførelse - Bekendtgørelse 1839 - 2023

Sådan arbejder du godt ved skærm

  • Din underarm skal være understøttet.
  • Lad overarmen hænge ned langs kroppen.
  • Slap af i skuldrene, når du arbejder.
  • Knæk ikke for meget i håndleddet – det bremser blodtilførslen.
  • Slap af, når du ikke klikker, og flyt hånden fra musen, når du ikke bruger den.
  • Skift mellem brug af mus og genvejstaster på tastaturet.
  • Flyt en gang imellem musen over i den anden hånd.
  • Stræk, bøj og ryst hænderne ind imellem.

Andre materialer

Tag snakken – bryd vanerne - BFA Velfærd og Offentlig administration

Køreplan til dialog om god fysisk trivsel på arbejdspladsen - Videncenter for Arbejdsmiljø - pdf

Inspiration fra forskellige arbejdsplader - hvordan forskellige arbejdspladser har arbejdet med forebyggelse

Stillesiddende arbejde

Henter PDF