Gå til hovedindholdet

Bly og blyholdige materialer

Arbejde med bly og blyholdige materialer anses for at være særligt farligt. Derfor gælder der skrappe regler for arbejde med bly og blyholdige materialer.

Udsættelse for bly er skadeligt for helbredet og kan bl.a. påvirke nervesystemet, forplantningsevnen både hos kvinder og mænd, hjerte-kar-systemet og nyrefunktionen. Derudover er udsættelse for blyholdige uorganiske forbindelser kræftfremkaldende.

I dag er risikoen for udsættelse af bly i Danmark begrænset. Det skyldes at bly og blyholdige forbindelser har været forbudt at bruge i de fleste produkter i Danmark og EU siden 2001. Bly kan dog fortsat forekomme i begrænset omfang i arbejdsmiljøet, fx i forbindelse med vedligeholdelse eller renovering af ældre bygninger.

I de relativt få tilfælde hvor ansatte har risiko for at blive udsat for bly i arbejdsmiljøet, er det arbejdsgiverens pligt at tilrettelægge arbejdet og instruere og oplære de ansatte, så unødig påvirkning undgås.

Metallisk bly og blyforbindelser - AT-vejledning C.0.8

Læs også

Rapport om farligheden ved arbejde med bly

Henter PDF